Naturturismföretagen

Insteget - hållbar turism på landsbygden

Hösten 2023 erbjuder vi två kurstillfällen av Insteget om respektive två halvdagar, 27/9 och 11/10, samt 22/11 och 6/12.

Insteget är en skräddarsydd utbildning för dig som driver ett besöksnäringsföretag på
landsbygden, vill komma i gång med grunderna i att utveckla hållbarhetsarbetet i ditt företag och dra nytta av det på en gång.

Tyngdpunkten ligger på ekologisk hållbarhet och hur du drar nytta av det i ditt entreprenörskap, men vi kommer också i vissa delar in på de två andra dimensionerna av hållbarhet – social och ekonomisk.

Vi är konkreta. Därför jobbar vi tillsammans under utbildningen med en resmålsanalys utifrån den plats där du verkar och ger användbara verktyg samt checklistor för praktiskt arbete.

Du kommer i gång direkt!

Insteget produktblad (pdf)

Kommande kurstillfällen

När:
27 september och 11 oktober, båda dagarna kl. 8.30 – 11.30
22 november och 6 december, båda dagarna kl. kl.  8.30 – 11.30
Var: Digitalt via Zoom.
Antal deltagare per tillfälle: max 12
Kursledare: Kersti Beck Larsson

Pris:
Medlem i Naturturismföretagen 1 395 kr.
Icke medlem 1 850 kr
(Pris ex. moms)

Frågor

info@naturturismforetagen.se eller ring 0920 600 06

I kursen får du

  1. Enkla verktyg för att arbeta praktiskt med ekologisk hållbarhet och kunskaper om hur du drar nytta av det i ditt entreprenörskap.
  2. Checklistor, tips och trix som stöd på resan mot ett mer hållbart företagande.
  3. Fördjupning i resmålsanalys – en möjlighet att utveckla nyttjandet av natur- och kulturvärden, på platsen du verkar, strukturerat och resurseffektivt.
  4. Kunskap om vad hållbar utveckling är utifrån nationella och internationella ramar, certifieringar och mål.
  5. Grundläggande kunskaper om möjligheterna med systematisk affärsutveckling och kvalitetsmärkning av ditt företag.
  6. Inblick i möjligheterna att arbeta vidare med de övriga dimensionerna av hållbarhet.

 

Utbildningen utgår från hållbarhetsmärkningen Nature´s Best® sex grundkriterier samt den globala standarden för hållbart resande och turism, enligt Global Sustainable Tourism Council (GSTC).

Merläsning: Artikel om bakgrunden till Insteget 

Stegräknaren bas

Stegräknaren mellan

Stegräknaren GSTC

Stegräknaren bas

Stegräknaren mellan

Stegräknaren GSTC

Utbildningen är framtagen inom utvecklingsprojekt Hållbara aktörer i svensk naturturism ,med finansiering av

Logotyp EU Europeiska regionala utvecklingsfonden    logotyp Tillväxtverket

Hållbarhet handlar väldigt mycket om förflyttning över tid. För att göra det behövs enkla verktyg, tips och idéer samt att systematisera vissa delar av företagets verksamheter
- Niklas Wede, Nature´s Best