Naturturismföretagen

Kontakt Naturturismföretagen

Storgatan 9

972 38  Luleå
+46 920 600 06
info@naturturismforetagen.se

Organisationsnummer: 802403-7247

Kansli

Camilla Jönsson, generalsekreterare / projektledare “Hållbara aktörer i svensk naturturism”
(Secretary General)

+46 76 139 87 64
camilla.jonsson@naturturismforetagen.se

Margareta Grape, medlemsansvarig / projektledare ”Nationellt NAV för hållbar turism”
+46 920 600 06
margareta.grape@naturturismforetagen.se

Cecilia Henrikson, projektledare/utbildningsansvarig ”Nationellt NAV för hållbar turism”
+46 70 360 15 41
cecilia.henrikson@naturturismforetagen.se

Ulrica Dahlqvist, kommunikatör
ulrica.dahlqvist@naturturismforetagen.se

Anders Johansson, certifiering naturguider
+46 70 650 53 33
anders.johansson@naturturismforetagen.se 

Ansvarig Nature´s Best

Lotta Backlund
+ 46 70 849 48 47
 lotta.backlund@naturturismforetagen.se

Camilla Jönsson
+46 76 139 87 64
camilla.jonsson@naturturismforetagen.se

Styrelsen