Naturturismföretagen

Temakriterier

Nature´s Best Tematiska kriterier

Företag med olika typer av natur- och kulturupplevelser kan godkännas: turer, utfärder, expeditioner, viltsafaris, företagsarrangemang, möten med aktiviteter, boendeanläggningar, samisk turism, fiske, ridning, jakt mm.

Företag har rätt att kvalitetsmärka sin verksamhet om de driver näringsverksamhet i Sverige och finns registrerad hos Skattemyndigheten.

För att ett Företag ska kunna märkas måste grundkriterier och relevanta tematiska kriterier uppfyllas. Godkänt företag presenteras både tematiskt och geografiskt av Nature’s Best.

Nature’s Best Home

Ikon Natures Best home/boende

Syftet med dessa temakriterier för ekoturismboende är att locka fler natur- och
kulturälskare och ekoturister till genuina upplevelser av svensk natur och
kultur. Samt vara en vägvisare för människor som vill bidra till en långsiktigt
hållbar livsstil.

Kriterier

Nature´s Best Jakt

Ikon Nature´s Best Jakt

Ekologiskt och etiskt väl genomförd jaktturism är att klokt använda en naturresurs, viltet, och ge det
ett ökat ekonomiskt värde i konkurrensen med annan markanvändning och andra aktörers krav.

Kriterier

Nature’s Best Vilt- och fågelskådning

Ikon Nature´s Best Vilt- och fågelskådning

Viltskådning, ”wildlife watching” är en av ekoturismens hörnstenar och den ökar i betydelse i stora
delar av världen.Allt fler är beredda att anlita guider och betala för att få uppleva vilda djur i sina
naturliga miljöer.

Kriterier

Nature’s Best Kultur

Ikon Nature´s Best Kultur

Det finns ingen skarp gräns mellan naturturism och kulturturism. Det finns inte heller någon skarp gräns mellan urban turism och naturturism. Enligt samisk tradition är natur och kultur ett. Det är en bra utgångspunkt för att skapa kulturupplevelser.

Kriterier

Nature’s Best Fiske

Ikon Nature´s Best Fiske

Syftet med dessa specialkriterier är att bygga upp ekoturism kring fiskeupplevelser.
Kriterierna ska kunna gälla från sportfiske som gästen utövar själv till att man tar del
av småskaliga kulturhistoriska husbehovs- och yrkesfisken.

Kriterier

Nature’s Best Fartyg

Ikon Nature´s Best Fartyg

Syftet med dessa temakriterier är att bygga upp ekoturism inom sjöfarten.
Utgångspunkten är långsiktiga och hållbara upplevelser i hav, skärgård, älvar och
sjöar där båtar och fartyg används för att tillgängliggöra naturen.

Kriterier

Nature’s Best Dykning

Ikon Nature´s Best Dykning

Syftet med dessa temakriterier är att bygga upp ekoturism kring dykupplevelser.
Utgångspunkten är långsiktiga och hållbara dykupplevelser där gästen får ta del av
den värld som gömmer sig under vattenytan.

Kriterier

Nature’s Best transfer, transport och leddragning med snöskoter

Ikon Nature´s Best snöskoter

För många företagare som bedriver naturbaserad turism i landets nordligaste delar är snöskotern ett ovärderligt verktyg som används för transporter av materiel, leddragning samt transfer av gäster.

Kriterier

Nature’s Best Hästridning/körning

Ikon Nature´s best Häst

Syftet med dessa temakriterier är att bygga upp ekoturism kring hästridning/körning.
Utgångspunkten är långsiktig hållbar ridning/körning och att gästen får ta del av det
rika natur- och kulturarv som bygger på Sveriges unika hästkultur.

Kriterier

Nature’s Best Kanot och Kajak

Ikon Nature´s Best kanot/kajak

Att vara en god, professionell och seriös arrangör av paddelupplevelser innebär en initierad kunskapsförmedling till paddelgäster med olika behov och tidigare nivå av erfarenhet, oavsett om det gäller kurser, utbildning, guidade eller självguidade upplevelser.

Kriterier

Nature’s Best Sápmi

Ikon Nature´s Best Sápmi -kåta

Naturen och kulturen är ett i Sápmi.
Syftet med Nature’s Best Sápmi är att bidra till en livskraftig och hållbar samisk livsmiljö. Företag
som är Nature’s Best Sápmi speglar en levande samisk kultur.

Kriterier

Nature’s Best Grott- och gruvturer

Logotyp Nature´s Best

Under revision

Under revision

Nature’s Best Fors

Logotyp Nature´s Best

Under revision

Under revision

Nature’s Best Cykel

Ikon Nature´s Best Cykel

Syftet med dessa tematiska kriterier är att bygga upp ekoturism kring cykling. Utgångspunkten är långsiktig hållbar cykling som inte skadar natur eller stör annat friluftsliv. Det är också ett sätt att erbjuda trygg och säker cykling både för cykelentreprenören såväl som den cyklist som kommer för att ta del av natur, kultur, mat och upplevelser kopplat till en cykeltur.

Kriterier

Nature’s Best Hundspann

Ikon Nature´s Best Hundspann

Syftet med dessa tematiska kriterier är att bygga upp ekoturism kring hundspann. Utgångspunkten är långsiktiga och hållbara upplevelser där hundspann används för att tillgängliggöra naturen.

Kriterier

Nature’s Best Vandring

Logotyp Nature´s Best

Under revision

Under revision