Naturturismföretagen

Nya informationsfilmer om allemansrätten att sprida och dela internationellt

skacc88rmavbild 2019 09 16 kl 13 28 15 1

Med fler turister som besöker Sverige och nyttjar den unika allemansrätten är vi natur- och ekoturismföretagare en viktig hjälp för att öka kunskapen och förståelsen hos våra utländska gäster. Nu har Naturvårdsverket och Visit Sweden tillsammans tagit fram ett antal informationsfilmer med budskap anpassat för internationella målgrupper. Filmerna beskriver de rättigheter och skyldigheter varje individ som vistas i den svenska naturen måste ta hänsyn till.

Informationsfilmen berättar och svarar utan pekpinnar på de vanligaste frågorna från våra gäster men lyfter även svaren på de missuppfattningar som Naturvårdsverkets av erfarenhet vet att gästerna gör fel.

Det är fritt för oss alla att använda dessa filmer – en huvudfilm ca 4 min samt 3 kortfilmer ca 15-20 sek. Vi tipsar om att du kan lägga upp information om allemansrätten på din hemsida samt ladda ned, lägga upp och sprida dessa filmer i era kommunikationskanaler.

Kategori

Taggar

Dela

Fler nyheter