Naturturismföretagen

Bristande kunskap och insikt om naturturism hos riksdagspartierna

kajak 1

Att ta med gäster i kanoter eller flottar på vattendrag med minskade vattennivåer på grund av klimatförändringar är problematiskt för naturturismföretagare.

Naturturismföretagen har tagit tempen på riksdagspartierna i en enkät med frågor som är viktiga för företag verksamma inom natur- och ekoturism.
– Jag upplever att det saknas en hel del kunskap hos partierna i vår branschs kärnfrågor, säger Camilla Jönsson, Naturturismföretagen.

Strandskydd, viltförförvaltning, skogsbruk, klimatförändringar och hållbart företagande på landsbygden är några kärnområden som är viktiga för Naturturismföretagen och dess medlemmar, företagare i branschen. Föreningen har gjort en enkät med samtliga riksdagspartier för att skapa en bild av var partierna står i dessa frågor inför valet 2022.

– Jag gläder mig över engagemanget, alla partier har svarat. Men jag upplever att det saknas en hel del kunskap hos partierna i branschens kärnfrågor, säger Camilla Jönsson, tillförordnad generalsekreterare och verksamhetsansvarig för Naturturismföretagen.

Tillgång till naturresurser när klimatet ändras
I enkäten tillfrågades partierna bland annat om hur de arbetar för att säkra svenska företags tillgång till naturresurser när klimatet ändras, samt hur Sverige ska bli en förebild för utveckling av resiliens i klimatfrågan.

– Vi upplever att kunskapen bland politiska partier kring hur vi och landsbygden påverkas när klimatet förändras är låg. Verkligheten vi står inför är att det exempelvis kommer bli allt svårare att ta med gäster i kanoter eller flottar på vattendrag med kraftigt minskade vattennivåer, vi är beroende av lokal tillgång på dricksvatten vid vandringar och lägerplatser, eldningsförbud påverkar upplevelserna på olika sätt och fjällvärlden ändras dramatiskt vid stigande temperaturer.

En del av partierna går i sina svar genom sätt för att säkra styrning av åtgärder, skapa färdplaner för vattenförsörjning och att de vill skapa ett resilient landskap som kan återhämta sig vid kriser, bland annat.

– Men för oss är det mer intressant att veta just hur man från politiskt håll ska säkra ett landskap som kan stå emot de klimatförändringar som redan sker. Det tycker inte jag att vi får så tydliga svar på från någon egentligen.

Skogar möjliga att bedriva naturturism i 
Skogsfrågan – som är oerhört polariserad – är en annan fråga som starkt påverkar branschen.

– Egentligen är det inte så konstigt, en skog som är härlig att besöka är också en skog som är fin för naturturism. Så att skapa ett skogsbruk som är bra för både boende och friluftsliv är grunden för en skog möjlig att bedriva naturturism i.

Storskaliga kalhyggen är, förutom ett stort problem för den biologiska mångfalden, omöjliga att använda som bas för naturturism.

– Det gäller ju också intrycket som gästen får då man transporterar den igenom landskapet. Många länder har förbud mot kalhyggesbruk, så internationella gäster blir väldigt förvånade när de ser stora kalhyggen i Sverige.

Att i första hand säkra skog som kolsänka är oerhört betydelsefullt både för ett resilient landskap, att minska klimatförändringarna och för att skapa ett landskap som är härligt att besöka för inhemsk och internationell naturturism.

– Här speglar partiernas svar tyvärr den stora polariseringen. Våra företag skapar tillväxt lokalt till skillnad från den konventionella storskaliga skogsindustrin. Vi ser fram emot den dag då alla aktörer i skogen kan ha konstruktiva samtal i stället för det ställningskrig som har karaktäriserat frågan så ofta under de senaste åren.

Arbete för hållbar landsbygdsutveckling
Förutom att partiernas svar ger en bild av vad de står nu när valet närmar sig så visar också enkätresultatet på betydelsen av Naturturismföretagens arbete.

– Vi måste helt enkelt jobba ännu hårdare för att lyfta frågor som är viktiga ur ett natur- och ekoturismföretagarperspektiv och på det sättet hjälpa våra medlemsföretag till en positiv utveckling, och på så sätt skapa en grund för en hållbar landsbygdsutveckling, säger Camilla Jönsson.

För mer information kontakta gärna:
Camilla Jönsson, tf generalsekreterare och verksamhetsansvarig Naturturismföretagen,
+46 76 139 87 64camilla.jonsson@naturturismforetagen.se

Relaterade länkar

Kategori

Taggar

Dela

Fler nyheter