Naturturismföretagen

För en hållbar utveckling
av svensk natur- och ekoturism

Vi verkar för bättre förutsättningar att driva naturbaserad turism och en hållbar utveckling av näringen.

Man och kvinna vid lägereld

För en hållbar utveckling av
svensk natur- och ekoturism

Naturturismföretagen är branschorganisation och den gemensamma rösten för företag inom naturturism och ekoturism i Sverige.
Vi verkar för bättre förutsättningar att driva naturbaserad turism och en hållbar utveckling av näringen.

Naturturismföretagen är branschorganisation och den gemensamma rösten för företag inom naturturism och ekoturism i Sverige.

Arbetet bedrivs genom aktivt påverkansarbete, strategiska partnerskap, kunskapsspridning, konsultation och kvalitetsmärkningen för hållbara naturupplevelser – Nature’s Best Sweden.

I medlemskapet, för företagsmedlemmar i kategorin mindre företag, ingår en grundläggande företagsförsäkring som tar höjd för riskerna i vardagen.

Det finns också möjlighet att teckna en frivillig tilläggsförsäkring.

 

Människor paddlar kajak i solnedgången
Vy över sjön Siljan, man och kvinna går på grusväg

Forum för naturturism 2024

12 – 13 november, lunch till lunch, är det dags för årets viktigaste träff, natur- och ekoturismens egen mötesplats Forum för naturturism. 

Vi träffas i Dalarna, i Orsa Grönklitt. 

Medlemsträffar principprogram

Medlemmar och partners är välkomna till tre digitala träffar under våren och hösten. Utifrån dessa samtal ska grunden läggas för ett politiskt principprogram. 

Programmet tas fram för att gagna medlemmar och stödja föreningen att balansera komplexa frågor, och beslutas på årsmötet 2025. 

Porträtt Linda Vismer
Vad är naturturism och ekoturism?

”Naturturism är förflyttad konsumtion i form av aktiviteter, boende, måltider och andra turismtjänster där själva naturupplevelsen är i centrum.”

I naturturism ingår ekoturism – ansvarsfullt resande som bidrar till skyddet av naturmiljöer och till lokalbefolkningens välbefinnand Ie

team of hikers in winter mountains
istock 177520067 medlemmar
Vi håller dig uppdaterad

Välkommen till Naturturismföretagen

Naturturismföretagen är branschorganisation och den gemensamma rösten för företag inom naturturism och ekoturism i Sverige.  Vi verkar för bättre förutsättningar att driva naturbaserad turism och en hållbar utveckling av näringen.

Arbetet bedrivs genom aktivt påverkansarbete, strategiska partnerskap, kunskapsspridning, konsultation och kvalitetsmärkningen för hållbara naturupplevelser – Nature’s Best Sweden.

Bli medlem - Fyra goda skäl att bli medlem

Bli en del av något större - forma framtiden

Du bidrar till att förbättra förutsättningarna att bedriva natur- och ekoturism i Sverige, skapa större förutsättningar för den naturbaserade näringens hållbara utveckling och bidrag till att nå de FN:s globala hållbarhetsmål.

img-0722-1280-628.jpg

Bidra till en hållbar förvaltning av naturens resurser

Du bidrar till engagemanget för en mer besöksvänlig natur, bättre förvaltning av naturresurserna, till dialog och samverkan med andra areala näringar där vi slår vakt om den värdefulla natur som är råvara, resurs och infrastruktur för all natur- och ekoturism.

grona pjuck istock 1271700319 scaled 1

Visa att du står bakom en hållbar utveckling

Som medlem är du med och skapar möjligheter för att fortsatt driva på arbetet kring besöksnäringens hållbarhet och verka för att fler företag arbetar efter ekoturismens principer – den högst utvecklade formen av hållbarhet.

“Fem myror är fler än fyra elefanter”

Vår bransch består av mängder av små och medelstora företag, företrädesvis på den svenska landsbygden, som tillsammans får en tydligare och starkare röst gentemot myndigheter och politik. Vår näringsgrens utmaningar och möjligheter måste vi själva lyfta fram. Det gör ingen annan åt oss.

Nature’s Best – affärsutvecklingsverktyg för naturturismföretagare som vill
ta ett bredare ansvar och ställa om till en hållbar verksamhet.

Kvalitetsmärket Nature's Best Sweden underlättar för ansvarsfulla och
kvalitetsmedvetna resenärer att hitta rätt.

Tillsammans kan vi flytta berg!

Välkommen att bli partner med Naturturismföretagen.
Med gemensamma krafter hjälps vi åt att utveckla naturturismen i hela Sverige!