Naturturismföretagen

För en hållbar utveckling
av svensk natur- och ekoturism

Vi verkar för bättre förutsättningar att driva naturbaserad turism och en hållbar utveckling av näringen.

istock 1213007158
istock 1137758485 1

För en hållbar utveckling av
svensk natur- och ekoturism

Naturturismföretagen är branschorganisation och den gemensamma rösten för företag inom naturturism och ekoturism i Sverige.
Vi verkar för bättre förutsättningar att driva naturbaserad turism och en hållbar utveckling av näringen.

Naturturismföretagen är branschorganisation och den gemensamma rösten för företag inom naturturism och ekoturism i Sverige.

Arbetet bedrivs genom aktivt påverkansarbete, strategiska partnerskap, kunskapsspridning, konsultation och kvalitetsmärkningen för hållbara naturupplevelser – Nature’s Best Sweden.

Nature's Best

Kvalitetsmärkningen Nature’s Best är Sveriges enda hållbarhetmärkning för naturbaserade upplevelser. 

Att vara ett märkt företag är en konkurrensfördel, ett systematiskt verktyg för hållbar utveckling och underlättar för gäster att hitta hållbara alternativ. Nature’s Best är  erkänd av Global Sustainable Tourism Council, GSTC.

vy över hav med solnedgång
Människor paddlar kajak i solnedgången

Skräddarsytt försäkringskoncept

Naturturismföretagens medlemmar bedriver nischade verksamheter och därför har föreningen med hjälp av Söderberg & Partners, upphandlat en skräddarsydd försäkringslösning. 

Lärarfortbildning naturturism

Fortbildningen ger dig som lärare en fördjupad kunskap om att bedriva naturturism och ökad förmåga att förbereda eleverna på naturturism som yrke. 

Kursstart: september 2024

vandrare med mugg i bältet
Vad är naturturism och ekoturism?

”Naturturism är förflyttad konsumtion i form av aktiviteter, boende, måltider och andra turismtjänster där själva naturupplevelsen är i centrum.”

I naturturism ingår ekoturism – ansvarsfullt resande som bidrar till skyddet av naturmiljöer och till lokalbefolkningens välbefinnand Ie

medlemsbrev fornyat medlemskap 2021 scaled 1
istock 177520067 medlemmar
Vi håller dig uppdaterad

Välkommen till Naturturismföretagen

Naturturismföretagen är branschorganisation och den gemensamma rösten för företag inom naturturism och ekoturism i Sverige.  Vi verkar för bättre förutsättningar att driva naturbaserad turism och en hållbar utveckling av näringen.

Arbetet bedrivs genom aktivt påverkansarbete, strategiska partnerskap, kunskapsspridning, konsultation och kvalitetsmärkningen för hållbara naturupplevelser – Nature’s Best Sweden.

Bli medlem - Fyra goda skäl att bli medlem

Bli en del av något större - forma framtiden

Du bidrar till att förbättra förutsättningarna att bedriva natur- och ekoturism i Sverige, skapa större förutsättningar för den naturbaserade näringens hållbara utveckling och bidrag till att nå de FN:s globala hållbarhetsmål.

img-0722-1280-628.jpg

Bidra till en hållbar förvaltning av naturens resurser

Du bidrar till engagemanget för en mer besöksvänlig natur, bättre förvaltning av naturresurserna, till dialog och samverkan med andra areala näringar där vi slår vakt om den värdefulla natur som är råvara, resurs och infrastruktur för all natur- och ekoturism.

grona pjuck istock 1271700319 scaled 1

Visa att du står bakom en hållbar utveckling

Som medlem är du med och skapar möjligheter för att fortsatt driva på arbetet kring besöksnäringens hållbarhet och verka för att fler företag arbetar efter ekoturismens principer – den högst utvecklade formen av hållbarhet.

“Fem myror är fler än fyra elefanter”

Vår bransch består av mängder av små och medelstora företag, företrädesvis på den svenska landsbygden, som tillsammans får en tydligare och starkare röst gentemot myndigheter och politik. Vår näringsgrens utmaningar och möjligheter måste vi själva lyfta fram. Det gör ingen annan åt oss.

Nature’s Best – affärsutvecklingsverktyg för naturturismföretagare som vill
ta ett bredare ansvar och ställa om till en hållbar verksamhet.

Kvalitetsmärket Nature's Best Sweden underlättar för ansvarsfulla och
kvalitetsmedvetna resenärer att hitta rätt.

Tillsammans kan vi flytta berg!

Välkommen att bli partner med Naturturismföretagen.
Med gemensamma krafter hjälps vi åt att utveckla naturturismen i hela Sverige!