Naturturismföretagen

Certifierad naturguide blir standard för naturguider

guidning scaled e1615208391845 1

Naturturismen är en växande och viktig del av turismen både nationellt och internationellt. För att möta gästernas ökande krav på kvalitetssäkrade upplevelser behövs en gemensam standard för naturguider. Sedan lång tid pågår ett professionaliseringsarbete bland naturturismföretagen där certifierad naturguide är ett naturligt steg i processen.

Den internationella marknaden ställer ökande krav på certifieringar och andra neutrala kvalitetssystem för att både köpa och sälja våra produkter. Med andra ord fyller certifierad naturguide en funktion för såväl ekonomisk hållbarhet som för gästens förväntade upplevelse.

Turismen omsätter drygt 300 miljarder kronor per år (2019). År 2014 var omsättningen för naturturismen 3,6 miljarder och har stadigt vuxit sedan dess. Oavsett den pågående pandemins påverkan på branschen har naturturismföretagarna en vilja att utveckla sina produkter och företag för långsiktig hållbarhet. Att certifiera sina medarbetare är ett av många verktyg för att kvalitetssäkra företagen.

Certifierad naturguide fyller glappet mellan (formellt) outbildade guider och instruktörer/guider inom till exempel kajak, vandring eller klättring. Naturturismbranschen och utbildare har en längre tid sett ett behov av att naturguider har en gemensam kompetensbas.

Certifierad naturguide är ett bevis för att guiden har ett grundläggande yrkeskunnande. Varje plats och varje aktivitet har sina speciella förutsättningar som ställer sina specifika krav. Grunden för en säker och givande gästupplevelse är alltid hantverket att guida och vägleda.

En av de företagare som gläds över en certifiering för naturguider är Pontus Gyllenberg på Dalslands Aktiviteter:

Vi väljer medarbetare som är certifierade för att vi vet att de har en bra grund för oss att bygga vidare på. Certifieringen är ett yrkesbevis som visar att den som vill bli vår medarbetare har en grundläggande färdighet i guideyrket.

Under arbetet med att certifiera sig arbetar den blivande guiden igenom både teoretiska och praktiska delar. Guiden bedöms i värdskap, förståelse av vikten av markägarkontakter, att hen har en aktuell HLR-fortbildning, har förmåga att skapa en plan som håller i verkligheten, hur en grupp hanteras under en tur. Kort sagt att hen är en kompetent guide med ett gott hantverk, ett gott guideskap.

Den praktiska examinationen som är en guidning på 40 minuter där guideskapet bedöms och den skrivna inlämningsuppgiften som visar förståelse för det som gästen inte ser vägs samman till ett slutomdöme; godkänd eller underkänd. För att läsa allt om hur det går till och för att boka en plats går du in på certifieradnaturguide.se

Certifierad naturguide kvalitetssäkras och ägs av FUN, Föreningen för nationell utbildningsnorm för naturguider.

Ola Bergqvist, föreningens ordförande är idag glad och nöjd över att föreningen är huvudman både för utbildningsnormen som styr kursinnehållet och för certifieringen som ger den enskilde ett yrkesbevis:

En stor styrka för certifieringen är att det är en från utbildarna fristående aktör, Naturturismföretagen som genomför certifieringarna på vårt uppdrag. FUN:s roll är att vårda och utveckla konceptet bland annat genom att utbilda examinatorerna.

Charlotte Grönlund jobbar med vandring på Svenska Turistföreningen, STF, och ser ett stort värde i att certifiera naturguider. STF har sedan tidigare egna utbildningar som möter föreningens behov och kommer nu även att erbjuda en del av sina ledare att examineras till certifierad naturguide:

STF är en stor aktör inom naturturismen och vi vill vara en del i arbetet med att höja anseendet av guideyrket. Våra guider är ideella krafter men vi har samma målgrupper som de kommersiella företagen och då är det viktigt att alla aktörer har samma standard för naturguider.

Kategori

Taggar

Dela

Fler nyheter