Naturturismföretagen

Djupdykning i svårigheter och möjligheter i naturturismföretagens hållbarhetsarbete

istock 1095274288 1

Nu fortsätter arbetet och Naturturismföretagen gräver djupare i svårigheter och möjligheter i företagens hållbarhetsarbete.

Nu tar Naturturismföretagen nästa steg i att samla in kunskap om naturturismföretagaress villkor och möjligheter att verka för hållbar utveckling. Det är dags att gräva djupare i verkligheten bland företag i branschen här och nu.

Naturturismföretagen arbetar intensivt med att lyfta den hållbara naturturismen i Sverige. Det görs bland annat genom en kartläggning av branschen och dess aktörer, utveckling av nya verktyg för enklare omställning till en hållbar verksamhet och åtgärder kring kompetensutveckling och utbildning.

Naturturismföretag behöver ges bättre förutsättningar att utvecklas hållbart, främst ur en ekonomisk synvinkel. Det är en av slutsatserna som dras i den rapport som Naturturismföretagen publicerade i mitten av november, som baseras på en enkät som drygt 600 företagare svarat på.

Nu fortsätter arbetet och Naturturismföretagen gräver djupare i svårigheter och möjligheter i företagens hållbarhetsarbete. Flera av de som svarade på den första enkäten aviserade i samband med den att de också ville svara på en fördjupande enkät, som skickats ut nu i dagarna.

Med mer fakta om nuläge och behov kommer föreningen tydligare att kunna förmedla och agera för en hållbar utveckling för företagen i branschen, och även i arbetet med samverkan med andra aktörer som på olika sätt har ett intresse av att främja natur- och ekoturism i Sverige.

Har du frågor om kartläggningen och hållbar utveckling bland natur- och ekoturismföretag är du välkommen att höra av dig till:

Kersti Beck Larsson, projektledare för Hållbara aktörer i svensk naturturism, Naturturismföretagen:
+ 46 70-674 70 06, kersti.becklarsson@naturturismforetagen.se

Relaterade länkar

Utvecklingsprojektet finansieras av:

Logotyp EU Europeiska regionala utvecklingsfonden
logotyp Tillväxtverket

Kategori

Taggar

Dela

Fler nyheter