Naturturismföretagen

Kraftsamling kring hållbar naturturism

kraftsamling 1

Nu kraftsamlar Naturturismföretagen och fördjupar arbetet med en hållbar naturturism i Sverige. På agendan står bland annat en kartläggning av branschen och dess aktörer, utveckling av nya verktyg för enklare omställning till en hållbar verksamhet och åtgärder kring kompetensutveckling och utbildning.

Naturturismföretagen påbörjar nu ett intensivt arbete med att lyfta den hållbara naturturismen i Sverige. I ett första skede kommer naturturismbranschen och dess aktörer att kartläggas. Detta är information som har saknats under en längre tid, och som är relevant för att kunna skapa förutsättningar för bedömning av branschen i Sverige.

Därefter kommer det, i samarbete med Tillväxtverket, utarbetas indikatorer för möjligheten att mäta företagens hållbarhet. I samband med det tas det även fram nya verktyg som på ett handfast sätt hjälper företag att ställa om till en mer hållbar verksamhet. En slags instegsutbildning som kan ligga till grund för mer fördjupade kunskaper och till sist kanske märkning av till exempel Nature’s Best eller annan hållbarhetsmärkning.

– Det blir som en introduktion till hållbarhet. Helt enkelt kunskaper för att kunna jobba mer hållbart, och också kriterier att mäta sig mot. Så att en företagare också vet om hållbarhetsarbetet går framåt eller inte, kommenterar Camilla Jönsson, t f generalsekreterare Naturturismföretagen.

Naturturismföretagen kommer också bygga och dela med sig av en kompetensplattform, så att både företag, destinationer, utbildare och partners kan ta del av kunskaper kring hållbarhet och företagande inom naturturism.

Lyfta naturturism som begrepp

Kraftsamlingen innebär också att lyfta dialogen om friluftsliv och naturturism. Det finns både utmaningar och möjligheter med de båda begreppen. Basen är naturen och infrastrukturen, men i övrigt är det helt olika verksamheter, där också ansvaret ligger olika på nationell nivå. Miljödepartementet/Naturvårdsverket ansvarar för friluftsliv, medan Näringsdepartementet och Jordbruksdepartementet via Tillväxtverket och Jordbruksverket ansvarar för besöksnäringsbranschen och den hållbara landsbygden.

– Det är viktigt att diskussionen kring naturvistelse inte förs enkom utifrån perspektivet friluftsliv, och att man därifrån så att säga kikar över kanten på naturturismen. Vi behöver en likvärdig spelplan och reda ut var synergieffekterna och motsägelserna finns, konstaterar Camilla.

– Naturen är den främsta reseanledningen till Sverige, så vi behöver ändra sättet att se naturturism på, och lyfta dess betydelse för turismen i stort. Ett naturturismföretag är ofta en småskalig egenföretagare med en varierad omsättning, och har därför haft det svårare att få stöd under utsatta perioder, såsom under pandemin till exempel. Vi behöver helt enkelt lyfta fram och skapa bra förutsättningar för dessa entreprenörer, avslutar hon.

Hållbart för hela turistnäringen

Att ytterligare stärka målet med att bidra till en positiv landsbygdsutveckling och en konkurrenskraftig turism som samtidigt inte tär på natur och miljö är några fler övergripande effekter av satsningen. Detta ligger helt i linje med Regeringens strategi för hållbar turism och växande besöksnäring som i sin tur knyter an till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Genom att göra den här kraftsamlingen tänker sig Naturturismföretagen kunna gå i bräschen för turistnäringens hållbarhetssträvan och bidra till de nationella målsättningarna.

Kategori

Taggar

Dela

Fler nyheter