Naturturismföretagen

Linda Vismer – ny ordförande i Naturturismföretagen

fjallbrollop i tannas funasfjallen resa medvetetse 16 scaled

“Vi ska vara en stabil och växande förening som ses som den självklara branschorganisationen för alla naturturismföretagare att vara medlem i och vi ska vara den givna rösten att lyssna till”, säger Linda Vismer.

Vid Naturturismföretagen årsmöte 29 mars valdes Linda Vismer, Strängnäs, till ny ordförande i föreningen.
– Jag är stolt och ödmjuk inför förtroendet att få leda Naturturismföretagen i en så intressant tid som föreningen är i, säger Linda Vismer.

Linda är uppvuxen i Västerbotten och har tidigare bott många år i Stockholm. Sedan ett år tillbaka bor hon i Strängnäs med sin man och två barn.

– Mitt mål är att skapa ett effektivt styrelsearbete så att föreningen ännu bättre kan rusta sig för att skapa medlemsnytta och ta vara på all den potential som finns i den kompetens och engagemang som naturturismföretagare gemensamt har. Vi ska vara en stabil och växande förening som ses som den självklara branschorganisationen för alla naturturismföretagare att vara medlem i och vi ska vara den givna rösten att lyssna till.

– För att skapa hållbar turism behöver det för resenärer och besökare vara lätt att välja rätt och därför ska vi se till att maximera kraften i kvalitetsmärkningen Natures Best, säger Lina Vismer.

Linda driver sedan många år tillbaka resebloggen resamedvetet.se. Hon har nyligen startat ett eget företag där hon stöttar och stärker aktörer inom turism och besöksnäringen som vill förbättra sin sociala hållbarhet genom utbildningar, stöd till styrelser och som processledare.

Hon också uppdrag i Ecpat, som arbetar mot sexuell exploatering av barn samt i Sustainable Tourism Sweden (fd Schyst resande).

2022 gav hon ut boken ”Resenärens makt -turism som när och tär”.

– Att Linda kliver på som ordförande gör att vi kan arbeta effektivt i denna omställning av organisationen. Det blir bra för både verksamheten och medlemmarna att vi nu kan arbeta fokuserat och med en tydlighet i strukturen det närmsta året, säger Camilla Jönsson, generalsekreterare.

Camilla går nu in går nu in i rollen som generalsekreterare fullt ut. De senaste två åren har Joakim Hermanson och Camilla arbetat i olika perioder som generalsekreterare eftersom Joakim varit föräldraledig och tjänstledig. Joakim lämnar nu organisationen för att på heltid arbeta med sitt företag Upplevelsebolaget.

För mer information kontakta

Linda Vismer, +46 46 73-832 22 31, linda@resamedvetet.se
Camilla Jönsson, +46 76 139 87 64, camilla.jonsson@naturturismforetagen.se

Relaterade länkar

Kategori

Taggar

Dela

Fler nyheter