Naturturismföretagen

Naturturismföretag på landsbygden – en ekonomisk faktor att räkna med

Kajakpaddlare i frostigt landskap

Naturturismföretag är en faktor att räkna med. Tillsammans kan de påverka attraktionskraften inom besöksnäringen och öka lönsamheten i lokalsamhällena på landsbygden.

De är många – naturturismföretagen i Sverige. Majoriteten är små företag med få anställda och de syns inte så mycket när besöksnäringens värde sammanställs. Men de är en faktor att räkna med och tillsammans kan dessa företag påverka attraktionskraften inom besöksnäringen och öka lönsamheten i lokalsamhällena på landsbygden.

Under hösten har drygt 600 företag där majoriteten erbjuder tjänster och produkter till besökare som har naturen som primär reseanledning svarat på en enkät som Naturturismföretagen gjort.

Delar av det som kommit fram i enkäten lyfts nu i rapporten “Hur är läget bland naturturismföretag i Sverige hösten 2022? Med fokus på hållbarhet”

Rapporten har fokus på hållbarhet och tar avstamp i nuläget efter år av pandemi samt ett svajigt världs- och konjunkturläge.

– Det har blivit tydligt att många företag behöver göra en positionsförflyttning på det ekonomiska området för att möjliggöra en utveckling inom de två andra dimensionerna av hållbarhet, social och ekologisk, säger Kersti Beck Larsson, projektledare för Hållbara aktörer i svensk naturturism på Naturturismföretagen.

De flesta som svarat på enkäten är verksamma på landsbygden och en dryg tredjedel har verksamhet i skyddad natur. 85 procent är företag med färre än fem anställda och andelen som drivs som enskild näringsverksamhet är cirka 43 procent. Årsomsättningen är så pass låg att ägarna i hälften av svaren anger att de har andra inkomstkällor.

På grund av småskaligheten går företagen ofta under radarn när branschens värde mäts.

– Men företagen är många och tillsammans kan de i ett område påverka attraktionskraften i besöksnäringen och öka lönsamheten för lokalsamhället utifrån en cirkulär ekonomi. Tillsammans är de en ekonomisk faktor att räkna med lokalt, oavsett driftform, säger Kersti Beck Larsson.

Vill du veta mer kontakta gärna:
Kersti Beck Larsson, projektledare Naturturismföretagen,
+ 46 70-674 70 06, kersti.becklarsson@naturturismforetagen.se

Relaterade länkar

Hållbara aktörer i svensk naturturism finansieras av

Logotyp EU Europeiska regionala utvecklingsfonden
logotyp Tillväxtverket

Kategori

Taggar

Dela

Fler nyheter