Naturturismföretagen

Lärarfortbildning i naturturism – viktig för lärare, elever och naturturismbranschen men svårt med medel för fortbildning

Smiling caucasian woman, spending time with her partner, in the woods.

Fortbildningen för lärare inom naturturism, framtagen av Naturturismföretagen, träffade rätt. Det visar utvärderingen från deltagarna i pilotomgången. Till hösten är det dags för en ny kursstart. Många vill gå men utmaningen är att det finns små medel för fortbildning för lärare.

Jag vill bara tacka för att vi fått chansen att delta i denna pilot. Det har varit väldigt givande och gett oss mycket inspiration till vår utbildning”. Så säger en av deltagarna som gick Lärarfortbildning naturturism 2023.

– De deltagande lärarna hade höga förväntningar på lärarfortbildningen och det är väldigt roligt att vi kunde leva upp till det. Vi fick goda betyg i den avslutande utvärderingen, till exempel när det gäller kursens upplägg och hur väl förväntningarna har mötts. Kursledaren fick i det närmaste full pott i betyg av deltagarna, säger Cecilia Henrikson, utbildningssamordnare.

Deltagarna fick löpande uppskatta sin kunskapsnivå i varje moment, före respektive efter momentet. Mer om resultatet av utvärderingen finns i artikeln Goda betyg till lärarfortbildning i naturturism – ny kursomgång börjar i höst.

För branschen, lärarna och eleverna

Lärarfortbildning naturturism utgår från Skolverkets läroplan för naturturism på gymnasiet och är utformad så att lärarna kan delta samtidigt som det ordinarie arbetet på skolorna pågår. Sju halvdagar, träffas deltagarna och kursledaren digitalt med förutbestämda teman.

Mellan kurstillfällena har deltagarna uppgifter att arbeta med, bland annat i dialog med en erfaren naturturturismföretagare.  

– Med rätt verktyg, förståelse för vår bransch och vilka kunskaper som krävs bidrar vi genom utbildningen till att höja kompetensen i lärarkåren och därmed en professionalisering av branschen. Det gynnar också skolorna, som nationellt konkurrerar om eleverna till sina utbildningar, att kunna visa upp att de har kompetenta lärare, säger Margareta Grape, projektledare för ”Nationellt nav för hållbar turism” som tagit fram lärarfortbildningen.

Medel för fortbildning – en utmaning

En utmaning för Naturturismföretagen är att möjliggöra att fler lärare ska kunna gå fortbildningen. Skolorna har generellt små medel avsatta för fortbildning, och som icke vinstdrivande branschorganisation behöver föreningen kostnadstäckning för att genomföra utbildningen.

 – Många utbildare och lärare hör av sig om att de gärna vill gå, och att det främst är en ekonomisk fråga att delta. Tack vare fortsatt stöd från utvecklingsprojektet som föreningen driver, Nationellt nav för hållbar turism, så har vi möjlighet att ge kursen till ett mer förmånligt pris. Vi hoppas det ska underlätta att fler lärare ska kunna delta, säger Margareta Grape.

Fakta Lärarfortbildning naturturism

  • Naturturismföretagen tog initiativ till fortbildningen utifrån behovet att skapa en starkare koppling mellan de som utbildar och naturturism i praktiken.
  • Utbildningsaktörer och lärare har varit med att utforma innehållet.  
  • Under januari till september 2023 genomfördes pilotutbildningen där 20 lärare från landet deltog digitalt.
  • Syftet med utbildningen är att lärarnas kunskaper ska höjas så att eleverna i sin tur förbereds bättre som yrkesverksam i branschen, som anställd eller egenföretagare, att höja statusen på yrken inom naturturism samt möta behovet av att allt fler turister efterfrågar hållbara naturupplevelser.
  • I september 2024 startar en ny utbildningsomgång med 20 platser.

För mer information, kontakta
Cecilia Henrikson, utbildningssamordnare;
cecilia.henrikson@naturturismforetagen.se, +46 70 – 360 15 41

Margareta Grape, projektledare;
margareta.grape@naturturismforetagen.se, +46 70 – 544 55 55

Relaterat material

Cecilia Henrikson, utbildningssamordnare Naturturismföretagen.
Margareta Grape, projektledare Naturturismföretagen.

  • Länkar:

Lärarfortbildning naturturism

Goda betyg till lärarfortbildning i naturturism

Broar byggs mellan utbildning och praktisk naturturism

Naturturismföretagen startar en fortbildning för lärare

. . . .

Naturturismföretagen, Nationellt nav för hållbar turism med finansiering från

Logotyper Jordbruksverket och Europeiska jordbruksfonden

Kategori

Taggar

Dela

Fler nyheter