Naturturismföretagen

Nationell kraftsamling när naturturismbranschen möts i Lycksele

grano beckasin copyright grano becksin

På Granö i Västerbotten finns det Nature´s Best-certifierade naturturismföretaget Granö Beckasin som driver boende och aktiviteter med naturen i fokus. En av gästerna på väg ut på skidtur i vinterskogen, på ett par lokaltillverkade Tegsnässkidor. Foto: Patrick Trägårdh, Granö Bäckasin.

En hållbar besöksnäring är en nyckel till en positiv och hållbar utveckling på landsbygden. Näringens betydelse för lokala företag, utveckling och service i mindre samhällen har fått alltmer uppmärksamhet efter coronapandemin. Samtidigt ökar besökarnas efterfrågan på hållbara besöksmål och aktiviteter i naturen.

Kreativa företag inom hållbar naturturism är en katalysator för hållbar utveckling på landsbygden. De attraherar de alltmer medvetna turisterna, besökare som vill besöka naturen på naturens egna villkor och är villiga att betala för det.

– Vi som arbetar i branschen vet att naturturismföretag skapar lokala affärer, och att de bidrar till att andra typer av företag också kan etablera sig. Det gör det också enklare att behålla och förbättra lokal service och infrastruktur, säger Camilla Jönsson, tillförordnad generalsekreterare och verksamhetsansvarig för Naturturismföretagen.

En livskraftig och hållbar besöksnäring bidrar till bättre service, infrastruktur, fler arbetstillfällen och bättre förutsättningar för företag att etablera sig på landsbygden – social hållbarhet helt enkelt, vilket också är temat för årets Forum för naturturism. Forum är Sveriges största branschkonferens för naturturismföretagare och hålls den 15-16 november i Lycksele, med möjlighet att delta på plats eller digitalt.

Positiva signaler för företagen och landsbygden

Pandemin blev i mångt och mycket en ögonöppnare för naturens och landsbygdens möjligheter. På många populära besöksmål i naturen mångdubblades antalet besökare.

– Det är viktigt att komma ihåg att en mycket stor andel av besöksökningen utgjordes av friluftsliv och inte naturturism. På samma sätt är det viktigt att inse att besöksnäring i form av hållbar naturturism är ett kraftfullt verktyg för att minska negativ påverkan på naturområden och lokalsamhälle, säger Camilla Jönsson.

Besöksnäringen spås spela en viktig roll i att motverka negativa konsekvenser och att bidra med en positiv och hållbar samhällsutveckling. Naturturismföretagen ser flera signaler på detta, bland annat att Myndighetsgruppen för turism och besöksnäring beslutade att prioritera nio områden den kommande treårsperioden, ett av dem är “En hållbar turism och besöksnäring”. Ett annat område som myndighetsgruppen fokuserar sitt arbete på är platsens betydelse och förutsättningar.

Också Visit Sweden trycker i sin trendrapport 2022 bland annat på att allt fler resenärer vill konsumera hållbart både vad gäller transporter och aktiviteter. Allt fler resenärer söker också nya unika upplevelser till mindre kända platser, samt att så kallad friskvårdsturism är en ökande trend. Allt detta ger positiva signaler för utvecklingen framåt för natur- och ekoturismföretagande samt landsbygden.

Är du som journalist intresserad av företagande och hållbar naturturturism kopplat till landsbygdsutveckling i ditt bevakningsområde?

Några av experterna och föreläsarna på Forum för naturturism 2022:
Jessica Sannö, Ösjönäs Tiveden adventure and Logde  Att få bygden med sig.

Anna-Lena Wallin, Destination Järvsö – Hur bär invånarna en destination?.

Dieter Müller, turistforskare vid Umeå universitet – Klimatförändringar och dess påverkan på naturturismföretagare.

Kristin Godtman Kling, Mittuniversitetet ETOUR – Att tillgänglighetsanpassa kommer alla till nytta.

Torbjörn Backlund, Ramsviks stugby & camping – Hur samarbeten och outdooraktiviteter kan gynna företagets och dina partners ekonomi.


Företagare i natur- och ekoturism
Företag i Sverige som är medlemmar i Naturturismföretagen.

Företag som är certifierade enligt Sveriges enda kvalitetsmärkning för eko- och naturturism – Nature´s Best.

Har du som journalist frågor om eller vill närvara på Forum för naturturism, på plats eller digitalt kontakta
Cecilia Henrikson, projektledare Forum för naturturism; +46 – 70 360 15 41, cecilia.henrikson@naturturismforetagen.se

Relaterade länkar

Kategori

Taggar

Dela

Fler nyheter