Naturturismföretagen

nbs logo rund vit text

Nature's Best –
Sveriges enda hållbarhetsmärkning
för naturbaserade upplevelser

Om Nature´s Best®

Nature´s Best är ekoturism i praktiken. Ett systematiskt verktyg i hållbar affärsutveckling för företag inom natur- och kulturturism som leder till märkningen.  Naturturismföretagen är huvudman.

Nature´s Best är också ett kvalitetsmärke som synliggör hållbara upplevelser för medvetna resenärer och researangörer, nationella och internationella.  Det görs bland annat genom webbplatsen naturesbestsweden.com, som samlar alla märkta företag och där resenärer kan hitta hållbara resmål och aktiviteter.

Natures Best kvalitetsmärker svenska ekoturismföretag med en intern uppsättning standarder som sedan 2023 är erkända av GSTC, Global Sustainable Tourism Council’s internationella kriterier för hållbar turism.

Har du frågor och vill veta mer? 
Kontakta ansvarig för Nature´s best eller skicka ett mejl till föreningens kansli

gstc member logo transparent

Frågor och svar om Nature´s Best

Det finns några grundkrav för att ansöka om att påbörja märkningsprocessen, bland annat att du ska arbeta med upplevelser i natur- och kulturlandskap och företaget ska vara medlem i Naturturismföretagen.

När avgiften är betald får du tillgång till e-learningsverktyget där du arbetar vidare med del olika delar du behöver gå igenom för att uppfylla kvalitetsmärkningen. När du är klar bokas en tid för granskning och därefter fattas beslut.

Här finns mer information om processen, grundkrav, kostnader villkor samt ansökningsformulär för att påbörja din resa mot kvalitetsmärkningen.

Har du frågor och vill veta mer? Kontakta ansvarig för Nature´s best eller skicka ett mejl till föreningens kansli.

 • Ett diplom som visar att företaget är godkänt inom kvalitets- och hållbarhetsmärkningen Nature’s Best.
 • Dekaler, textilmärken och skylt som visar gästen att företaget är ett kvalitet- och hållbarhetsmärkt ekoturismföretag.
 • Rätt att använda varumärket Nature’s Best i marknadsföringen, enligt avtal.
 • Vara en del av det utbud som Naturturismföretagen lyfter fram för ökad kännedom kring Nature’s Best
 • Vara en del av det utbud och hållbara arbete som Naturturismföretagen lyfter fram som svar på den allt ökade efterfrågan på hållbar turism och besöksnäring.
 • En egen profilsida på engelska och svenska på Nature’s Best Swedens webbplats. Profilsidan länkas till röretagets hemsida och övrig kontaktinformation.
 • Enstaka inlägg enstaka inlägg om företaget i Nature’s Bests egna sociala kanaler, Facebook och Instagram, där målgruppen är resenären – slutkunden.
 • Möjlighet att bli utvald till att delta i produktutveckling av svensk ekoturism.
 • Möjlighet att bli nominerad till branschpriser inom svensk ekoturism.
 • Vara en del av Naturturismföretagens pågående arbete med att öka andelen hållbara naturturismföretagare samt kännedomen om Nature’s Best® som Sveriges enda hållbarhetsmärkning för turismföretag med inriktning på naturupplevelser
 • Du och ditt företag får automatiskt verktyg för en hållbar och långsiktig affärsutveckling.
 • Ditt företag blir attraktivt för den medvetne resenären.
 • Ditt företag följer automatiskt internationell standard.
 • Du och ditt företag skapar förutsättningar för en gynnsam landsbygdsutveckling.
 • Du och ditt företag bidrar aktivt till miljö- och kulturskydd.
 • Du och ditt företag blir en förebild inom svensk besöksnäring.

Märkningen bygger på sex grundprinciper som är fundamenten till det som definierar ekoturism. 

Grundprinciperna sammanflätar de tre dimensionerna av hållbar utveckling – den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Dimensionerna är basen till FN:s 17 globala målen för hållbar utveckling, som ingår i handlingsplanen för att ställa om till ett hållbart samhälle för människor, planeten och välståndet – Agenda 2030. 

Grundprinciperna är översatta till flera praktiskt användbara och konkreta kriterier som företag som genomgår märkningsprocessen ska uppfylla.

Märkningen är erkänd enligt den globala standarden för hållbart resande och turism, genom Global Sustainable Tourism Council (GSTC). 

Läs mer om märkningens uppbyggnad, de olika principerna och kriterierna.

Avgörande för turismens framtid är att den utvecklas hållbart. Naturturism skapar förutsättningar för att nå flera delmål i Sveriges arbete med FN:s globala hållbarhetsmål. I synnerhet målen om hållbar konsumtion och produktion, att värna ekosystem och biologisk mångfald, och bekämpa klimatförändringarna.

Länder och regioner skapar strukturer och initiativ som främjar en utvecklingsprocess mot ett mer hållbart samhälle, där de enskilda företagen är med och tar sitt ansvar genom olika initiativ.

Att inte såga av den gren som naturturismen själv sitter på är en av branschens stora utmaningar.

 • Skapa en välkänd märkning som borgar för hög upplevelsekvalitet och etiska värden.
 • Sporra turismföretag att utveckla, kvalitetssäkra, miljöanpassa och lokalförankra sin verksamhet.
 • Företag inom naturturism ska genom Nature’s Best ges möjlighet att kvalitetssäkra sin verksamhet och få tillgång till den synlighet som ett erkänt kvalitetsmärkningssystem kan ge.
 • Inspirera företag till att förbättra och utveckla sin verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv så att den blir mer konkurrenskraftig.
 • Bidra till naturskydd, miljöanpassning och värn av kulturvärden – i kombination med en sund lokal ekonomisk utveckling.
 • Göra det lättare för gästen att hitta kvalitetssäkrad ekoturism.

Att höja kvaliteten på och öka volymen av svensk ekoturism. 

Ekoturism är ansvarsfullt resande i naturen som hjälper till att skydda naturmiljöer och stödjer lokalbefolkningens välbefinnande

Definitionen är framtagen av The International Ecotourism Society. Svenska Världsnaturfonden ställde sig  bakom den 1994, liksom Svenska Ekoturismföreningen/Naturturismföretagen vid sitt bildande 1996.

I naturturism ingår ekoturism, där entreprenörerna gör aktiva val och insatser för att bredare bidra till de många globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030.

Läs mer: Om begreppen natur- och ekoturism.

 

iStock 1420929710 UpphovsmanKristina Sandin 1920 1080 NBlogo

Nästa steg i hållbar affärsutveckling

Master class Nature’s Best riktar sig till regioner och destinationer som vill samla företag som vill driva, utveckla och marknadsföra sig som ett hållbart företag med hög kvalitet.
Kvalitetsmärk ditt företag – Nature’s Best är en digital kurs för dig som natur- och kulturturismföretagare som vill ta steget att bli ett  kvalitetsmärkt ekoturismföretag. 

Nature´s Best – affärsutvecklingsverktyg för naturturismföretagare som vill ta ett bredare ansvar och ställa om till en hållbar verksamhet.

Kvalitetsmärket Nature´s Best Sweden gör det lätt för ansvarsfulla och kvalitetsmedvetna resenärer att hitta rätt.

Varumärket Nature´s Best

Nature’s Best är en kvalitetsmärkning av företag med natur- och kulturupplevelser. 

Märket är ett registrerat varumärke, bestående av en figur i kombination med orden: ”Nature’s Best Sweden; Quality approved by the Swedish Nature & Ecotourism Association”.

All användning och efterbildning av märket ska följa de riktlinjer som framgår av licensavtalet mellan märkta företag och Naturturismföretagen.

Märkningen får och ska användas aktivt i märkta företags marknadsföring, och erhålles efter godkännande. 

logotyp kvalitetsmärkningen Nature´s Best

Erkänd enligt Global Sustainable Tourism Council

gstc member logo transparent

Kvalitetsmärkningen Nature’s Best är sedan 2023 erkänd enligt Global Sustainable Tourism Council, GSTC.

Det  innebär att märkningen genomgått en noggrann granskning av GSTC:s experter och att det är  säkerställt att märkningen uppfyller GSTC:s globala standarder för hållbar turism. 

Sagt om kvalitetsmärkningen

”Kvalitetsmärkningen Nature’s Best gör det tydligt både för oss själva, för våra gäster och för våra samarbetspartners vad vi står för; att naturen är vår livlina och passion.”

Frida Svedrin, Pensionat Söderåsen.

”Det är ett arbetsredskap och ett verktyg för att säkerställa att det vi gör är bra och hållbart. Det indikerar en balans i ekonomin och vad som är möjligt att investera i. Jag tycker att det är skönt att veta hur man snabbt kan validera om något är hållbart och lönsamt.”

Christopher Storm, delägare och produktutvecklare på Granö Beckasin.

Nature´s Best – bakgrund och historia

Betydligt fler vill göra skillnad än de som i praktiken gör det genom sina val av resmål och upplevelser. Det var för att fylla denna lucka mellan besökarens egentliga vilja och agerande som Ekoturismföreningen (nuvarande Naturturismföretagen) tillsammans med Visit Sweden instiftade Nature’s Best.

Under FN:s internationella Ekoturismår (International Year of Ecotourism) – 2002 lanserades Nature’s Best som blev en av de första kvalitetsmärkningarna av ekoturism på jorden. 

2019 och 2020 revideras kriterierna utifrån Global Sustainable Tourism Council, GSTC, kriterier för hållbar turism.  I samband med revideringen tillkom bland annat nya specialkriterier: vandring, cykling, boende, samisk turism samt kultur.

Sedan 2023 är märkningen erkänd av  GSTC.

Nature´s Best fokuserar på hållbar affärsutveckling och är skräddarsytt för att garantera hög kvalitet på naturupplevelser i kombination med; ett starkare naturskydd, mer miljöanpassat resande, och omsorg om resmålets natur- och kulturvärden.

Systemet är utvecklat i nära samarbete mellan resenäringen, markägar- och naturskyddsintressen, ideella organisationer, myndigheter, företag och institutioner. Alla krav arbetades fram med en referensgrupp med inte mindre än ett trettiotal företag och ett tjugotal olika organisationer. 

Ekoturism i praktiken

Ett företag märkt med Nature’s Best leder en hållbar omställning för hela besöksnäringen i Sverige, och är en förebild inom svensk turism. Nature’s Best visar också vägen till oförglömliga natur- och kulturupplevelser levererade av ansvarstagande företag!

Avgörande för turismens framtid är att den utvecklas hållbart. Naturturism skapar förutsättningar för att nå flera delmål i Sveriges fortsatta arbete med FN:s globala hållbarhetsmål – Agenda 2030. I synnerhet målen om hållbar konsumtion och produktion, att värna ekosystem och biologisk mångfald, och bekämpa klimatförändringarna.

Länder och regioner skapar strukturer och initiativ som främjar en utvecklingsprocess mot ett mer hållbart samhälle, där de enskilda företagen är med och tar sitt ansvar genom olika initiativ. Att inte såga av den gren som naturturismen själv sitter på kommer att vara en av branschens stora utmaningar.

Läs mer om naturturism och ekoturism

globala malen logo och ikoner 2
Kvalitetsmärkt ekoturism - Nature's Best®
- levererar mot de tre sammanflätade
hållbarhetskriterierna - ekonomi, miljö och
socialt.