Naturturismföretagen

Reviderade hållbarhetsmärkningen Nature’s Best® öppnar för ansökan

skacc88rmavbild 2020 06 23 kl 09 47 30

Nu öppnar den reviderade och uppgraderade hållbarhetsmärkningen av svenska natur- och kulturupplevelser – Nature’s Best® upp för nya ansökningar. Några av nyheterna är att kvalitetsmärkningens kriterier nu är reviderade utifrån Global Sustainable Tourism Councils (GSTC) kriterier för hållbar turism samt att det tillkommer nya tematiska kriterier som vandring, cykling, boende, samisk turism och kultur.

”Fler hållbarhetsmärkta natur- och kulturturismföretag bidrar till Sveriges attraktionskraft och stärker positionen som en internationell förebild inom hållbarhet och uppfyllelsen av målen i Agenda 2030”, säger Joakim Hermanson, generalsekreterare, Naturturismföretagen.

Pär Innala, märkningsansvarig hos Naturturismföretagen beskriver att medlemmar från hela landet knackat på dörren för att få starta upp ansökningsprocessen. På grund av revideringsarbetet och sedan Corona-pandemin har det inte varit möjligt att ta emot nya ansökningar.

”Nu ser vi fram mot att öppna upp det digitala ansökningsverktyget bestående av kunskapsblock kopplat till de uppdaterade grundkriterierna, resmålsanalysen, miljöplan samt de olika tematiska kriterierna.”

”Nature’s Best bidrar till företagens hållbara affärsutveckling och ser även i slutänden till att de medvetna och ansvarsfulla gästerna, såväl inhemska såväl som internationella, får fler hållbara svenska natur- och kulturupplevelser att välja mellan”, menar Pär Innala.

Sammanfattning av nyheterna i Nature’s Best® 2.0:

  • Kvalitetsmärkningen kommer gälla för hela företaget, ej enbart arrangemang
  • Kriterierna är reviderade utifrån Global Sustainable Tourism Council (GSTC) kriterier för hållbar turism och färre i sitt antal
  • Nya specialkriterier tillkommer: boende, samisk turism, kultur, vandring och cykling
  • Framtida revideringar görs utifrån när GSTC reviderar kriterierna
  • Återbesök med rådgivning och coaching for fortsatt hållbarhetsarbete kommer göras hos märkta företag
  • Nature’s Bests externa webbplats blir ett fönster/portal med inspiration till hållbara upplevelser och länkar till de märkta företagens egna webbplatser där fakta om företagens olika arrangemang presenteras och bokas.
  • Kravet på obligatorisk baskurs försvinner, men kvarstår som en möjlighet
  • Ansökan görs i ett digitalt interaktivt e-learningsverktyg med utbildningar, kriterier, information, mallar, chatt som besvaras av ansvarig för märkningen.
  • Ansökningsperioder försvinner, företagen kan när som helst ansöka och arbeta med sin ansökan
  • Märkningskommittén utgår. Nature’s Best rådgivare tillsammans med märkningsansvarig tar beslut gällande godkännande eller avslag. Överklagan av beslut görs till styrgruppen.

Kontakt:

Pär Innala, märkningsansvarig, Naturturismföretagen. par.innala@naturturismforetagen.se, 0920-600 06

Fakta:

Nature’s Best® kvalitetssäkrar ekoturismföretagens verksamheter. Märkningen fungerar externt som en vägledning för ansvarsfulla resenärer och internt som ett konkret och beprövat verktyg för naturturismentreprenörers hållbara affärsutveckling.

Nature’s Best® baseras på sex grundprinciper: (1. Respektera resmålets begränsningar – minsta möjliga slitage på natur och kultur. 2. Gynna den lokala ekonomin. 3. Miljöanpassa hela verksamheten. 4. Bidra aktivt till natur- och kulturskydd. 5. Satsa på upptäckarglädje, kunskap och respekt. 6. Kvalitet och trygghet på resan.) som utgör grunden för Nature’s Best® 100 st grundkriterier samt Nature’s Best® Resmålsanalys, Nature’s Best® Miljöplan samt Nature’s Best® olika tematiska kriterier.

Global Sustainable Tourism Council (GSTC) hanterar GSTC-kriterierna (globala standards för hållbart resor och turism); samt fungerar som det internationella ackrediteringsorganet för hållbar turismcertifiering. Kriterierna används för utbildning och medvetandehöjning, beslutsfattande för företag och myndigheter och andra organisationstyper, mätning och utvärdering och som grund för certifiering.

Revidering och uppgradering av Nature’s Best® har delvis gjorts med finansiering från Jordbruksverket, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt Region Västerbotten genom projektet Hållbarhet och ekoturism i praktiken.

logotyp Region Västerbotten
Europeiska jordbruksfonden
Jordbruksverket logo

Kategori

Taggar

Dela

Fler nyheter