Naturturismföretagen

Naturturism i skyddad natur –  hot eller möjlighet?

Friluftsbyn Foto Jerry Engström

Strax är det dags för Forum för naturturism, den årliga branschträffen för besöksnäringsföretag inom natur-, eko- och kulturturism – en het bransch när allt fler efterfrågar hållbara, genuina naturupplevelser. Temat, Naturturism i skyddad natur, är högaktuellt.

Forum för naturturism pågår 7–8 november, från lunch till lunch, i Friluftsbyn, Höga kusten.

I år arrangeras Forum av Naturturismföretagen tillsammans med Höga Kusten Turism, Höga Kusten Destinationsutveckling och Region Västernorrland.

Aktuellt tema
Temat, Naturturism i skyddad natur, är alltid aktuellt för naturturismföretagare eftersom skyddad natur är en vanlig arena att arbeta i.

Just nu är temat dessutom mer aktuellt än vanligt då regeringens anslag för att ta hand om landets naturreservat och nationalparker har minskats kraftigt. Samtidigt begränsas tillgången till naturen i vissa områden för att minska slitage och störning.

– Naturturism och friluftsliv pågår i samma områden och med samma infrastruktur. Med en kunnig företagare inom naturturism kan man lotsa gäster till alternativa entréer, och man kan också lära gäster och skapa mer kunniga besökare. För oss är det viktigt att allt fler naturturismföretagare inser möjligheterna som finns att arbeta med skyddade områden, och också att företagen blir så professionella som möjligt i att skapa hållbara gästupplevelser, säger Camilla Jönsson, generalsekreterare Naturturismföretagen.

– Vi är väldigt glada att Höga Kusten står värd för eventet som lockar besöksnäringsföretag och destinationer från hela Sverige. Det är en bra blandning av föreläsare och roligt också att vi har flera Höga Kusten-företagare som delar med sig av sina erfarenheter, säger Maria Lundkvist, verksamhetsledare för Höga Kusten Turistservice.

En bred skara talare

På Forum talar flera företag och andra aktörer verksamma inom Höga Kusten, och från andra platser i landet.

Olika perspektiv på att arbeta i skyddad natur kommer att belysas av Torbjörn Engberg, enhetschef för Natur i Höga Kusten, Länsstyrelsen Västernorrland. Och ett praktiskt exempel på det bjuder en mer långväga besökare, Petra Olsson, aktivitets- och guideansvarig på Eriksberg Vilt & Natur (Blekinge), på.

Sandra Itämaa, vd och en av grundarna till Härnö Outdoor Lodge, berättar om deras satsningar på matvandringar. Nicole Broekema, Glamping Höga Kusten, berättar om hur det är att kvalitetsmärka sitt företag enligt Nature´s Best – Sveriges enda hållbarhetsmärkning för naturbaserade upplevelser.

Märkningsansvariga från Nature´s Best finns också på plats.

Hanteringen av svinpesten en nationell angelägenhet

På programmet finns dessutom en punkt om svinpestutbrottet i Västmanland. Ur Naturturismföretagens perspektiv är hanteringen av utbrottet ytterst angeläget för besöksnäringen i hela Sverige. Vad skulle hända om samma sak sker i ett område med både fler människor, fler besökare och fler vildsvin? Vad händer med Sverigebilden och företagandet? Trots det relativt lilla nuvarande utbrottet påverkas bokningar och företagen hårt.

Mer information om talarna och programmet finns här.

Kringarrangemang – vildmarksjukvård och inspirerande företagsamhet
Forum kryddas i år av flera intressanta kringarrangemang, både före och efter.

Lördag 4 till måndag 6 november, på bygdegården i Docksta, håller naturturismföretaget Crossing Latitudes en NOLS Wildernes medicine kurs, en första hjälpen-utbildning med fokus på friluftsrelaterade skador och sjukdomar.

Direkt efter att Forum avslutats på onsdagen den 8 november, börjar en visningsresa av Höga Kusten. Höga Kusten Destinationsutveckling har tagit fram ett program för en rundresa till regionens populära besöksplatser och träffar med drivna företagare.

För mer information, kontakta gärna

Camilla Jönsson, Generalsekreterare Naturturismföretagen; camilla.jonsson@naturturismforetagen.se, +46 76 139 87 64

Maria Lundkvist, verksamhetsledare för Höga Kusten Turistservice, Höga Kusten Destinationsutveckling; Maria@hkdest.se, +46 70-767 00 67

Vill du som journalist besöka Forum för naturturism eller någon av kringarrangemangen, och/eller har några frågor om program, upplägg och övriga kontakter hör gärna av dig till:
Ulrica Dahlqvist, kommunikatör Naturturismföretagen; ulrica.dahlqvist@naturturismforetagen.se, +46 70 361 93 93

Relaterat material:

Camilla Jönsson, generalsekreterare Naturturismföretagen.
Maria Lundkvist, verksamhetsledare Höga Kusten Turistservice, Höga Kusten Destinationsutveckling.
Forum för naturturism 2023 vy över Friluftsbyn, Docksta.

Länkar

Naturturismföretagen, Nationellt nav för hållbar turism
med finansiering från

Logotyp Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden
Logotyp Jordbrukverket

Kategori

Taggar

Dela

Fler nyheter