Naturturismföretagen

Afrikansk svinpest – påverkar naturturismföretagen på flera sätt

Skyltning smittad zon Norbergs OrienteringsklubbJohan Källman 1920 1080

Skyltning vid den smittade zonen. Foto; Norbergs Orienteringsklubb/Johan Källman.

Utbrottet av svinpest berör många inte minst naturturismföretagarna. Hotet om ett utbrott har funnits en längre tid över Sverige, och många andra länder lever med svinpest sedan länge.

– Det kommer vi i Sverige också behöva göra. Det arbete vi gör i dag kommer att skapa framtida strukturer för löpande arbete med svinpest. Att vi gör rätt från början är av yttersta vikt både för svensk besöksnäring, och för bilden av Sverige utomlands, säger Camilla Jönsson, generalsekreterare.

För Naturturismföretagen, är det viktigt att synliggöra hur medlemsföretagen påverkas och lyfta behoven som uppstår till följd av restriktioner kopplade till utbrottet.

– En av de viktigaste frågorna att lösa på kortare sikt är att naturturism och liknande branscher också syns i ersättningssystemet. Vi hoppas att vi hittar vägarna in för att kunna påverka detta under den närmaste tiden, säger Camilla Jönsson.

Företag som bedriver naturturism, där eko- och kulturturism ingår, har bred spännvidd i verksamheterna. De erbjuder guidningar, med olika inriktningar, olika slags äventyrsupplevelser och kursverksamhet, driver boenden, småskalig livsmedelsproduktion, många har också restaurang- och kaféverksamhet där lokala produkter är basen.

Branschen kännetecknas dessutom av att verksamheter bedrivs i nära samarbete med andra lokala entreprenörer och leverantörer. Många arbetar mot en internationell marknad och ligger minst i ett år före, till och med två år, i planering och bokningar, det är ett nuläge som redan nu påverkar framtiden.

– Många frågetecken rätas ut efter hand, men det kvarstår väldigt mycket för att säkerställa att Sverige skapar sig en hållbar hantering av svinpesten, något som vi tror är nödvändigt, säger Camilla.

Företag inom naturturism har en mycket god lokalkännedom och vana att kommunicera på olika språk. De skulle kunna ta en roll som tillsynsmän (rangers) i det berörda området och hjälpa människor att göra rätt.

– Som branschförening följer vi Jordbruksverkets arbete noggrant och arbetar för att få in naturturismföretag i diskussionen. Vi fortsätter trycka på kring ersättningsfrågan och även det faktum att företagarna kan hjälpa till bland annat med att genom guidning lära besökare att agera på rätt sätt i ett område med svinpest, och möjligtvis få ett uppdrag agera som rangers.

Naturturismföretagen arbetar med frågan om svinpest på flera sätt, bland annat genom dialog med både medlemsföretag och icke medlemsföretag i och utanför den drabbade zonen, kommuner, turismorganisationer och genom påverkansarbete mot myndigheter och beslutsfattare.

För mer information kontakta

Camilla Jönsson, generalsekreterare Naturturismföretagen
camilla.jonsson@naturturismforetagen.se
+46 76 – 139 87 64

. . .

Naturturismföretagen, Nationellt nav för hållbar turism med finansiering från

Logotyper Jordbruksverket och Europeiska jordbruksfonden

Kategori

Taggar

Dela

Fler nyheter