Naturturismföretagen

Nationellt NAV för hållbar turism i svensk natur

Utvecklingsprojektet är en kraftsamling till att bli en stabil och central aktör samt samordnande nationell kraft kring hållbar naturturism. 

Syfte

Att som ett samordnande NAV skapa funktionalitet kring hållbar naturturism inom svensk besöksnäring. Navet har fokus på hållbar naturturism för företag, offentliga aktörer, myndigheter och verk, med syfte att främja kompetensförmedling, nätverkande och gemensam kunskapsuppbyggnad.

Målet med projektet

Naturturismföretagen som organisation ska efter projekttiden kommit närmare en stabil egen drift. Att föreningens partners och medlemmar aktivt använder de nya kompetensmodulerna och att allt fler företagare ansluter sig till kvalitetsmärkningssystemet Nature´s Best. Naturturismföretagen ska ha en hög relevans hos medlemsföretagen och har nått en bredare och större medlemsbas

Målgrupper

– Naturturismföretagens medlemmar och kvalitetsmärkta Nature´s Best-företag
– Utbildare; gymnasier och yrkeshögskolor som utbildar inom naturturism
– Regioner, destinationer och kommuner
– Nationella intresseorganisationer och partners
– Myndigheter och främjarorganisationer för naturturism

Projekttid

2022-05-19 till 2025-03-31

Kontakt

Margareta Grape
Projektledare
070-544 55 55
margareta.grape@naturturismforetagen.se

Projektägare
   Logotyp Naturturismföretagen

Finansiärer
Logotyper Jordbruksverket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsområden