Naturturismföretagen

Långsiktiga effekter av svinpesten – redan en verklighet

Collage Montor Dubbelporträtt

Sylvia Adams, Amazing Nature Scandinavia, och Katarina Bergstrand, Sweden by Bike. Två av föreningens medlemmar som på olika sätt drabbas av utbrottet av den afrikanska svinpesten.

Den akuta fasen av svinpest i Fagersta ger avbokningar – och inte minst totaltystnad när det gäller nya bokningar nästa år – för naturturismföretag i den avspärrade zonen.
– Och det skapar redan långsiktiga effekter för de svenska naturturismföretagen och andra företag inom besöksnäringen, säger Camilla Jönsson, generalsekreterare Naturturismföretagen.

Sylvia Adams, en av föreningens medlemmar, lever i den verkligheten. Hon driver Amazing Nature Scandinavia i Fagersta, mitt i den avspärrade zonen. Sylvias verksamhet utgörs av att hon skräddarsyr resor för kunder genom direkt kontakt eller genom researrangörer i Europa. De flesta av kunderna kommer från Belgien, Nederländerna, Schweiz, England, Tyskland och Frankrike.

– Nu så här direkt blir det tydligt för mig att många avbokar, men vi ser inte hur många som inte bokar, säger Sylvia Adams.

Hon erbjuder också naturguidningar och fotokurser, som lockar främst svenska kunder som bokar med kort varsel.

kvinna i snölandskap med mössa
Sylvia Adams, Amazing Nature Scandinavia.

– Det är helt stopp med det nu. Som hållbar arrangör kan jag inte heller ändra om och genomföra dessa utanför zonen. Eftersom jag finns mitt i den så tar det mig 30 minuter att köra ur zonen, i princip åt alla håll. Det är inte hållbart, säger Sylvia.

”Ska jag fokusera på andra platser och områden i Sverige i stället?”

Det största orosmolnet för henne är att hon nu arbetar med bokningar och förfrågningar för kommande sommar och nästa vinter.

– Jag har många förfrågningar och det är väldigt tufft nu att välja att ta hit kunder eller inte, eller ska jag helt fokusera på andra platser och områden i Sverige i stället, säger Sylvia.

Det blir också problematiskt eftersom hon skapar program för gästerna, allt mellan tio dagar och flera veckor där boende och aktiviteter ingår.

– Om det avspärrade området skulle ändras behöver jag ändra hela kundens program och resväg. Händer det i sista minuten skulle jag kanske inte hitta ett alternativ och kommer inte kunna erbjuda kunderna resan jag har sålt till dem.

Det som händer nu kan komma att helt radera ut hennes samarbeten, både med andra företag i området som hon skickar sina kunder till, och de utländska researrangörerna. Flera års arbete riskerar att gå till spillo.

Det viktigaste hon ser bör göras är att avgränsa ett mindre område av zonen, dess kärna, stängsla in den och att restriktionerna utanför kärnan minskar.

– Då blir det tydligare och enklare för utländska gäster att förstå och att göra rätt samtidigt som smittspridningen tydligt begränsas. Och jag och många andra kan planera för framtida resor och ta emot bokningar, säger Sylvia Adams.

Torsdagen 21 september kom Jordbruksverket med information om att kärnområdet, där de smittade vildsvinen hittats, stängslas in. Samma restriktioner gäller i det området, som i den avgränsade zonen.

Drabbar och oroar utanför zonen

Som Naturturismföretagen varit inne på i tidigare dialog om svinpesten så är det inte bara företag i zonen eller intilliggande områden som drabbas. Det finns företag som har verksamhet registrad på andra platser i landet men som bedriver verksamhet i eller intill zonen. Dessutom finns en bred oro för smittspridning bland många medlemsföretag runt om i landet.

Ett exempel är naturturismföretagaren och föreningens medlem Katarina Bergstrand, Sweden by Bike. Hon har kontor i Stockholm men jobbar på många platser i landet, bland annat med andra företag som ligger på gränsen till den avspärrade zonen.

Kvinna omgiven av grönska
Katarina Bergstrand, Sweden by Bike

– Det som oroar mig mest, och många av mina kunder, är risken för spridning. Vi samarbetar med företag som ligger precis på gränsen till den avstängda zonen så det är svårt att veta vad som händer, kommer den utökas, i så fall när, hur ska vi tänka och planera? Det här drabbar en hel näring, säger Katarina.

En kedjereaktion av negativa följder för många företagare

Företag som Katarinas och Sylvias, är bara två exempel på företagande som skapar affärer både för sig själva och för andra, så som boenden, matställen och andra aktivitetsarrangörer med flera. 

– Det som pågår nu ger direkt långsiktiga effekter för svenska naturturismföretag och andra företag inom besöksnäringen. Dessa hamnar i skymundan i den här akuta fasen när största fokuset läggs på jordbruk och skogsföretag, säger Camilla Jönsson, generalsekreterare Naturturismföretagen. 

Viktiga vägval för Sverige som land att turista i

Camilla ser att vissa vägval som Jordbruksverket gör redan nu är viktiga för den långsiktiga uppfattningen av Sverige som ett land att turista i.

– Som branschförening följer vi Jordbruksverkets arbete noggrant och arbetar för att få in naturturismföretag i diskussionen. Vi fortsätter trycka på kring ersättningsfrågan och även det faktum att företagarna kan hjälpa till bland annat med att genom guidning lära besökare att agera på rätt sätt i ett område med svinpest, och möjligtvis få ett uppdrag agera som rangers. 

Kvinna utanför en jurta.
Camilla Jönsson, generalsekreterare

– Många andra länder lever med svinpest. Det kommer vi i Sverige också behöva göra. Det arbete vi gör i dag kommer att skapa framtida strukturer för löpande arbete med svinpest. Att vi gör rätt från början är av yttersta vikt både för svensk besöksnäring, och för bilden av Sverige utomlands, säger Camilla Jönsson.

Merläsning:
Afrikansk svinpest: naturturismföretagare – både drabbade och en del av åtgärderna

Text: Ulrica Dahlqvist, Naturturismföretagen.
Bilder: Från Sylvia Adams, Katarina Bergstrand samt Naturturismföretagen
.

Kategori

Taggar

Dela

Fler nyheter