Naturturismföretagen

Medlemsträffar

Digitala medlemsträffar

Under året bjuder vi in dig som är medlem till digitala medlemsträffar med olika teman.

Det är också tillfällen där du som medlem får möjlighet att träffa oss som arbetar i föreningen och vi delar med oss av information från branschen samt öppnar upp för samtal och erfarenhetsutbyte.

Medlemsträffarna genomförs digitalt så att så många som möjligt ska kunna delta. Vi ser fram emot givande träffar!

I samband med anmälan till respektive träffskickar vi dig mer information om kring mötet och en möteslänk.

PS: Det enda krav vi ställer deltagarna är att du betalt ditt medlemskap
i Naturturismföretagen. 
Har du missat att betala ditt medlemskap maila info@naturturismforetagen.se  

Är du inte medlem?
Är du inte medlem och vill delta i de digitala träffarna så är du välkommen att ansöka om medlemskap

Vad vill du veta mer om?
Vi är alltid öppna för förslag på innehåll och tips på intressanta föredragshållare som vill dela med sig av sin kunskap och erfarenhet. Mejla oss gärna.

Datum och program 2023

Teman för kommande träffar är produktsäkerhetslagen, återkoppling om företagsenkäterna, prissättning och paketering samt måltider i utemiljö. 

Datum, tider och länkar för anmälan återkommer vi med när planeringen är klar. 

Dialog och samtal kring utbrottet av svinpesten

20 september, 9.00

Reglerna som införts på grund av att afrikansk svinpest konstateras i Fagersta kommun, Västmanlands län, påverkar många, inte minst naturturismföretagare i området. Och oron är stor att smittan ska spridas. 
 
Inbjudan har mejlats till alla medlemmar, de som anmält sig enligt mejlet får en länk till den digitala träffen (Zoom). 
 
Presentatör: Camilla Jönsson, generalsekreterare

Återkoppling och gobitar från företagsenkäterna

24 maj, 8.30-10.00

Den här gången går vi igenom och presenterar intressanta delar ut de enkäter som ni företagare har medverkat i att besvara i höstas och början av vintern. Resultatet av enkäterna ligger också som grund till föreningens utvecklingsarbete för att möta krav och önskemål från våra medlemmar.

Presentatör: Kersti Beck-Larsson projektledare för ”Hållbara aktörer i svensk naturturism”

Produktsäkerhetslagen - ett skydd för dina gäster och en trygghet för dig

23 februari, 8.30-10.00

Här tar vi upp lagen som omfattar varor och tjänster som företag erbjuder konsumenter. Se lagen som ett stöd och en möjlighet för dig att förebygga risker med skador och på det sättet skydda gästerna.

Det är också en trygghet för dig som företagare, och dina anställda, att ha koll på gällande lagstiftning. Du får också konkreta exempel på hur du kan arbeta med produktsäkerhet kopplat till riskanalys, åtgärder och rutiner.

Presentatörer: Margareta Grape från föreningen och företagare IngMarie Junler, Vildmark i Värmland.

Tidigare medlemsträffar

2022
Hösten
Den här hösten tog vi ett nytt grepp på de digitala medlemsträffarna och knöt ihop dem med tre inledande seminarier kopplade branschträffen Forum för naturturism.

* 13 september  – Kluster och mikrodestinationer; Jessica Sannö, Ösjönäs, Anna-Lena Wallin, destination Järvsjö, Niklas Wede, Nature´s Best.
* 30 september Transporter och tillgänglighet; Kristin Godtman Kling, Postdoktor vid turismforskningsinstitut Etour, Johan Berglund, M/S Wettervik.
* 26 oktober – Ekonomisk hållbarhet; Torbjörn Backlund, Ramsviks stugby & camping

Våren
*24 mars – Hållbar prissättning som framgångsfaktor för ett hållbart företagande, Einar Knudsen.
*31 mars – En hållbar ekonomi baserat på lönsamma grundkalkyler, Einar Knudsen.
*18 maj  – Risk och säkerhet för företag och gäst; företagsförsäkringar och produktsäkerhet, Jimmy Duvensjö, försäkringsförmedlare Söderberg & Partners