Naturturismföretagen

Medlemsträffar

Digitala medlemsträffar

Under året bjuder vi in dig som är medlem och partner till digitala medlemsträffar på olika teman.

Det är också tillfällen där du som medlem får möjlighet att träffa oss som arbetar i föreningen. Vi delar med oss av information från branschen samt öppnar upp för samtal och erfarenhetsutbyte.

Medlemsträffarna genomförs digitalt så att så många som möjligt ska kunna delta. Vi ser fram emot givande träffar!

I samband med anmälan till respektive träffs kickar vi dig mer information om kring mötet och en möteslänk.

PS: Det enda krav vi ställer på ditt deltagande är att du betalt ditt medlemskap i Naturturismföretagen, eller är partner. Har du missat att betala ditt medlemskap, mejla info@naturturismforetagen.se  

Är du inte medlem/partner?
Är du inte medlem och vill delta i de digitala träffarna så är du välkommen att ansöka om medlemskap

Är din organisation inte partner med Naturturismföretagen, välkommen att läsa mer om vad det innebär och hur du går tillväga.

Vad vill du veta mer om?
Vi är alltid öppna för förslag på innehåll och tips på intressanta föredragshållare som vill dela med sig av sin kunskap och erfarenhet. Mejla oss gärna.

Datum och program 2024

Det här årets träffar är lite annorlunda än tidigare. Till årsmötet 2025 kommer styrelsen föreslå att Naturturismföretagen antar ett principprogram.

Syftet är att medlemmarna beslutar om vilka principer som ska vara vägledande för föreningen i arbetet med att påverka beslutsfattare, svara på remisser eller i medlemsrådgivningen.  

Utifrån principprogrammet kommer styrelsen kunna besluta om ”politiska papper” där vi kan formulera våra åsikter och vilka sakfrågor vi driver, t.ex. om rovdjursturism, strandskydd och svinpest.

Arbetet inleds under våren och hösten 2024 med dessa tre träffar där vi tillsammans identifierar stoffet till det som ska utmynna i principprogrammet. I november, i samband med  Forum för naturturism, ska detta också diskuteras och vara en del av programmet. 

Anmälan till träffar

De digitala träffarna är fristående från varandra och du väljer själv om du vill delta i flera eller bara någon av dem. Anmäl dig här (formulär) >>

Naturen som arena

Onsdag 15 maj, kl 8-9

Naturen som arena – det som påverkar hur naturen mår och fortsatt kan vara vår långsiktiga och välmående resurs, regler för vad vi får göra i svensk natur, hur den svenska naturen sköts   

  • Sakfråga vi exemplifierar med: Vindkraft  

Hållbar turism

Onsdag 12 juni, kl 8-9

Hållbar turism – det som handlar om hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt och hur naturturism kan och ska bidra till det 

  • Sakfråga vi exemplifierar med: Levande landsbygd med klimatsmarta transporter  

Ansvarsfullt företagande

Tisdag 10 september, kl 8-9

Ansvarsfullt företagande – de förutsättningar och villkor som påverkar naturturismens möjligheter att existera, utvecklas och ta ansvar 

  • Sakfråga vi exemplifierar med: Kris (pandemi, svinpest, skogsbrand etc)  
Tidigare medlemsträffar

2023

* 26 oktober; Kollektiv försäkringslösning  information och frågor
Från årsskiftet 2024 ingår en kollektiv företagsförsäkring i medlemskapet, för medlemmar i kategorin mindre företag (omsättning under 2 miljoner kronor). Därför kallar vi er som berörs till en informationsträff med möjlighet att ställa frågor. 
Presentatörer: Camilla Jönsson, generalsekreterare, Margareta Grape, medlemsansvarig, och representant från  försäkringspartner Söderberg & Partners.

* 20 september; Dialog och samtal kring utbrottet av svinpesten
Reglerna som införts på grund av att afrikansk svinpest konstateras i Fagersta kommun, Västmanlands län, påverkar många, inte minst naturturismföretagare i området. Och oron är stor att smittan ska spridas. 
Presentatör: Camilla Jönsson, generalsekreterare

*24 maj; Återkoppling och gobitar från företagsenkäterna
Genomgång och presentation av intressanta delar ut de enkäter som ni företagare har medverkat i att besvara i höstas och början av vintern. Resultatet av enkäterna ligger också som grund till föreningens utvecklingsarbete för att möta krav och önskemål från våra medlemmar.
Presentatör: Kersti Beck-Larsson projektledare för ”Hållbara aktörer i svensk naturturism”

* 23 februari; Produktsäkerhetslagen ett skydd för dina gäster och en trygghet för dig
 omfattar varor och tjänster som företag erbjuder konsumenter. Det är en trygghet för dig som företagare, och dina anställda, att ha koll på gällande lagstiftning.
Du får också konkreta exempel på hur du kan arbeta med produktsäkerhet kopplat till riskanalys, åtgärder och rutiner.
Presentatörer: Margareta Grape från föreningen och företagare IngMarie Junler, Vildmark i Värmland.

 

2022
Hösten
Den här hösten tog vi ett nytt grepp på de digitala medlemsträffarna och knöt ihop dem med tre inledande seminarier kopplade branschträffen Forum för naturturism.

* 13 september  – Kluster och mikrodestinationer; Jessica Sannö, Ösjönäs, Anna-Lena Wallin, destination Järvsjö, Niklas Wede, Nature´s Best.
* 30 september Transporter och tillgänglighet; Kristin Godtman Kling, Postdoktor vid turismforskningsinstitut Etour, Johan Berglund, M/S Wettervik.
* 26 oktober – Ekonomisk hållbarhet; Torbjörn Backlund, Ramsviks stugby & camping

Våren
*24 mars – Hållbar prissättning som framgångsfaktor för ett hållbart företagande, Einar Knudsen.
*31 mars – En hållbar ekonomi baserat på lönsamma grundkalkyler, Einar Knudsen.
*18 maj  – Risk och säkerhet för företag och gäst; företagsförsäkringar och produktsäkerhet, Jimmy Duvensjö, försäkringsförmedlare Söderberg & Partners