Naturturismföretagen

Om föreningen Naturturismföretagen

Naturturismföretagen är:

  • en nationell icke vinstdrivande företrädare och intresseorganisation för natur- och ekoturismföretag
  • politisk obunden
  • summan av sina medlemmar 

 

Verksamheten bedrivs på basis av intäkter från medlemmarnas årsavgifter – medlemsavgift samt serviceavgift samt olika utvecklingsprojekt i linje med natur- och ekoturismföretagens hållbara utveckling.

Naturturismföretagen har kansli i Luleå.

Föreningen förvaltar och driver kvalitetsmärkningen för ekoturismföretag; Nature’s Best En del av det är också  naturesbestsweden.com som underlättar för ansvarsfulla och medvetna resenärer att hitta rätt. Märkningsavgifter är öronmärkta för kostnader kopplade till aktiviteter och insatser riktat mot marknadsföringsinsatser, affärsutvecklingsprocesser samt granskning och fortsatt kvalitetsarbete.

Är du företagare inom naturturism? Arbetar du med att främja näringens hållbara utveckling lokalt, regionalt eller nationellt? Inte redan är medlem, så ska du givetvis bli det redan idag. 

Årsmöte och handlingar

En gång per år hålls årsmöte som alla medlemmar är välkomna till. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och alla medlemmar har rösträtt. Under årsmötet väljs föreningens styrelse, med personer som företräder olika roller och funktioner.  Kontakta valberedningen om du har förslag på nya styrelseledamöter.

De senaste underlagen, kallelse och årsmötesprotokoll finns här 

Stadgar

Ekoturismföreningens stadgar antogs vid bildandet 1996 och reviderades senast vid årsmötet 2018.
Föreningens styrelse består av nio personer.
Stadgar

Styrelse

Under resten av året är det styrelsen som fattar löpande strategiska beslut i frågor som rör föreningen. Generalsekreterare verkställer samt leder den operativa verksamheten.
Styrelse och valberedning

Bakgrund Naturturismföretagen

Svenska Ekoturismföreningen bildades 1996 och har drivits av envetna och övertygade pionjärer som banat väg för en hållbar utveckling inom naturbaserad turism.

Från det inledande fokuset på naturskyddet präglas dagens inriktning av näringens hållbara utveckling och bättre villkor för naturbaserad turism.

Efter hand kom föreningen tillsammans med Visit Sweden och Naturskyddsföreningen att stifta Europas första kvalitetsmärkning av hållbara upplevelser – Nature´s Best, som tidigare gick under namnet Naturens Bästa.

Naturturismföretagens logotyp för nedladdning

Logotyp

Logotyp (jpg-format)

Logotyp (png-format)

Logotyp (tif-format)

Naturturismföretagens logga är symbolen för föreningen och vårt arbete. Den får användas i sammanhang där Naturturismföretagen är avsändare eller samarbetspartner. Det är inte tillåtet att förändra eller göra nya varianter av logotypen.

Medlem och partner - digitala dekaler

För medlemmar och partners till Naturturismföretagen finns årsvisa digitala dekaler, som du/ni får tillgång till i samband med att medlemskap och parteravtal är klara.

Den digitala dekalen kan användas på hemsida, i sociala kanaler, nyhetsbrev och i övrig digital marknadsföring.

Har du den inte?
Skicka e-post till info@naturturismforetagen.se