Naturturismföretagen

Grand Travel Award
Ekoturismpriset

Grand Travel Award Ekoturismpriset delas ut årligen till ett företag som bäst levandegör svensk ekoturism.

Definition av ekoturism och grund för nominering

Ekoturism är en av lösningarna för en hållbar besöksnäring.

Grundläggande för ekoturism är alltid ett miljömässigt ansvarsfullt resande till naturområden i fokus, med starka upplevelser som lockar till upptäckter och nyfikenhet så att gästerna kan uppleva och glädjas åt naturen, kulturen och historien.

För att kallas ekoturismföretag ska företagaren arbeta aktivt med att bevara naturen, naturvårdsinsatser och i alla led minimera besökarnas påverkan på platsen.

Ytterligare en grundläggande byggsten i ekoturism är att den ansvariga företagaren arbetar för att stärka den socioekonomiska nyttan av turism i lokalsamhället.

Ekoturism är alltså ansvarsfullt resande som bidrar till skyddet av naturmiljöer samt till lokalbefolkningens och platsens välbefinnande.

För att nomineras till GTA Ekoturismpriset behöver företagen tydligt arbeta utifrån de grundläggande definitionerna av ekoturism. Det är också en merit att vara märkt med kvalitetsmärkningen Nature’s Best Sweden eller liknande kvalitetssystem. 

Granö Beckasin vinnare 2024

15 februari tilldelades Granö Beckasin årets utmärkelse. 

– Priset betyder jättemycket för oss alla här. Det känns så kul att bli uppmärksammad för att ha lyckats med att generera arbetstillfällen på landsbygden. Och för att vara ett exempel på att tillväxt på landsbygd är möjlig och att ekoturism är en framgångsrik väg att välja. Jag hoppas att människor runt om i vårt land, både investerare, entreprenörer och kommuner som har likande situationer som oss ser att det är fullt möjligt med tillväxt i stället för nedskärningar. Satsa, våga och investera, säger Christopher Storm, produktchef på Granö Beckasin.

>> Läs mer

>> Medianyhet

Nominerade till 2024 års ekoturismpris

Nomineringsprocessen startade i samband med Forum för naturturism, i november 2023, och stängdes 16 januari 2024. Tack alla ni som engagerat er!

Bland de nominerade har tre företag som lever upp till ekoturismens grunder valts ut. Bland dessa finns vinnaren 2024!  Vinnaren presenteras på Grand Travel Award på Grand Hotel i Stockholm den 15 februari 2024.

Merläsning: här presenterar Travel News de nominerade

Fallängetorp för fä och folk
Med sina naturnära och samskapande upplevelser med stort kunskapsinnehåll där också gäster med fysiska funktionshinder är varmt välkomna är Fallängetorp för fä och folk en storhet i sig! Fallängetorps grundläggande bas i miljömässig hållbarhet, deras gedigna förankring i platsen och deras kraftfulla samverkan kring lokal livsmedelsproduktion gör dem till en sann förebild för hållbar utveckling av ett ekoturistiskt företagande.

Granö Beckasin
Granö Beckasin är djupt rotad på platsen och har syftet att skapa en positiv utveckling för bygden kring Granö. Genom åren har Granö Beckasin stadigt vuxit och skapat en grund för flera olika företag inom naturturism och besöksnäring. Ett gediget utbud av nyfikna aktiviteter kryddar gästernas upplevelse som i grunden är naturens enkelhet och skönhet samt med hållbarhet i fokus i alla led. Navet i ekoturism – att bidra positivt till platsen – genomsyrar allt hos Granö Beckasin, en stadigt lysande stjärna på ekoturismens himmel.

Swedish Country Living
Swedish Country Living är stadigt förankrat i en vision om att bidra till hållbarhet genom upplevelser i den vackra dalsländska naturen. Med en egen produktion av livsmedel och hagmarksskött på KRAV-märkt gård, samarbete med lokala leverantörer, kretsloppshus med cirkulärt vattensystem, biomimik och hållbart byggande är de en lysande föregångare kring arbetet med hållbar och regenerativ turism.

Om priset

Sedan 2001 har Naturturismföretagen tillsammans med resebranschtidningen Travel News premierat det företag som bäst levandegör landets ekoturism.

Naturturismföretagen hanterar nomineringsprocessen och föreningens styrelse utser vinnaren. Prisutdelningen sker i samband med den årliga galan Grand Travel Award.

Pristagaren får diplom och deltagande vid galamiddagen i samband med prisutdelningen, samt uppmärksamhet på föreningens hemsida och i sociala mediekanaler – värdefull uppmärksamhet och i sin tur kan innebära utvecklade affärsmöjligheter.

Här finns listan med tidigare års vinnare. 

Nature’s Best – affärsutvecklingsverktyg för naturturismföretagare som vill ta ett bredare ansvar och ställa om till en hållbar verksamhet.

Kvalitetsmärket Nature's Best Sweden underlättar för ansvarsfulla och kvalitetsmedvetna resenärer att hitta rätt.