Naturturismföretagen

Styrelse

Kartbild och porträttbilder av styrelsen i Naturturismföretagen

Linda Vismer, ordförande
+ 46 73-8322231
linda@resamedvetet.se
Linda Vismer AB

IngMarie Junler, vice ordförande
+46 560 140 40
imj@vildmark.se
Vildmark i Värmland

Johan Delfalk, kassör
+46 41 11 81 55
+46 70 518 33 29
info@adventura.se
Adventura Syd AB

Anna-Lena Wallin, ledamot
+46 70 287 42 60
annalena.wallin@jarvso.se
Destination Järvsö AB

Annika Rydman, ledamot
+ 47 70 226 55 35
annika.rydman@granobeckasin.com
Granö Beckasin

Carl Johan Ingeström, ledamot
+46 70 241 01 98
cjingestrom@gmail.com

Per Jobs, ledamot
+46 73 376 18 97
per@fishyourdream.com
Fish Your Dream

Jessica Sannö, ledamot
+46 50 52 50 22
+46 70 499 03 88
jessica@osjonas.se
Aktivera Ösjönäs AB

Helena Andersson, ledamot
+46 70 577 93 76
info@renbiten.se
Renbiten

Daniel Skog, ledamot
daniel.skog@stfturist.se
Svenska Turistföreningen

Revisorer

Ulrika Öhlund, revisor
+46 73 381 40 41
Ready AB

Hans Öystilä, revisorssuppleant
+46 070 646 18 07
Ready AB

Valberedning

Henrik Wester
+46 21 48 18 254
henrik.wester@regionvastmanland.se
Turismchef Region Västmanland

Jenny Engström
+46 8 463 21 34
+46 73 545 26 44
jenny.engstrom@stfturist.se
Svenska Turistföreningen

Johan Engström
+46 70 482 62 88
Johan.engstrom@visitdalarna.se
Visit Dalarna AB