Naturturismföretagen

Företagsförsäkring

Skräddarsytt försäkringskoncept för medlemmar

Alla företag har ett behov av en företagsförsäkring för sin verksamhet, oavsett storlek. En företagsförsäkring kan skydda verksamheten mot stora kostnader som en skada kan medföra och ger trygghet ifall något oförutsett skulle inträffa, exempelvis om man skulle bli skadeståndsskyldig eller hamna i en rättstvist.

Små företag har ofta endast möjlighet att teckna försäkringsbolagens färdigpaketerade verksamhetsförsäkringar. Dessa paket är framtagna för att passa en bred massa av små företag. Men långt ifrån alla har behov av den omfattning som ingår.

Naturturismföretagens medlemmar bedriver nischade verksamheter och därför har föreningen med hjälp av Söderberg & Partners, upphandlat en skräddarsydd försäkringslösning för medlemsföretagen, som syftar till att ta höjd för de risker som medlemmarna möter i sin vardag.

Produktblad Naturturismföretagens företagsförsäkring ( PDF) >>

Merläsning:

Vanliga frågor och svar, FAQ

Medlemskap i Naturturismföretagen

Artikel Föreningen tar fram en kollektiv försäkring för mindre företag

Naturturismföretagens kollektiva företagsförsäkring

Medlemskap i Naturturismföretagen löper årsvis. Från och med 2024 inkluderas den kollektiva företagsförsäkringen i medlemskapet.

Försäkringen är uppdelad i två delar, en grundläggande företagsförsäkring och en frivillig tilläggsförsäkring.

Du som är medlem i Naturturismföretagen, i kategorin mindre företag (med en omsättning under två miljoner kronor), omfattas automatiskt av den grundläggande företagsförsäkringen vid förnyelse av medlemskapet från och med 2024-01-01. 

Är du inte medlem? Välkommen att ansöka om medlemskap, läs mer och ansök här

Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig till info@naturturismforetagen.se 

Företag med en högre omsättning är välkomna att kontakta Söderberg & Partners för ett individuellt erbjudande (se kontaktuppgifter nedan).

Försäkringarnas omfattning och villkor

Grundläggande företagsförsäkring

(Obligatorisk i medlemskapet från 2024.)

• Verksamhetsansvar
Försäkringen gäller för skadeståndsansvar som uppstår samt skadebringande egenskaper hos levererade produkter.

• Rättsskydd
Ersättning lämnas för skäliga ombuds- eller rättegångskostnader i händelse av en tvist.

• Kundolycksfall
Försäkringen täcker kostnader till följd av olycksfall som drabbar kund och omfattar även ekonomisk- och/eller medicinsk invaliditet.

Premie medlem, mindre företag: Fr.o.m. 2024: 1 000 kr/år.

Villkor grundläggande företagsförsäkring

Frivillig tilläggsförsäkring

(Företagsförsäkringen, ovan, kan kompletteras med en frivillig tilläggsförsäkring)

• Egendom
Tilläggsförsäkringen omfattar brand, naturskada, inbrott, stöld, skadegörelse, vatten- samt allriskskada som inträffar på försäkringsstället. Försäkringsbelopp: 500 000 kr.

• Kund- och leverantörsavbrott
Täcker avbrott till följd av brandskada som medför minskad omsättning. Försäkringsbelopp: 150 000 kr.

• Krisförsäkring
Täcker kristerapi för verksamhetens anställda som råkar ut för exempelvis rån, överfall, olycksfall eller brandskada. Försäkringsbelopp: 100 000 kr.

• Kollektiv olycksfallsförsäkring, max 5 anställda
Försäkringen gäller under arbetstid samt under resa till och från arbetet och omfattar verksamhetens anställda. Täcker olycksfallsskada och ersätter skäliga vårdkostnader, läkemedel, tandskador, resor och hjälpmedel. Därutöver omfattas även medicinsk- och ekonomisk invaliditet samt dödsfall. Försäkringsbelopp: Max 20 pbb.

• Extrakostnadskydd
Täcker extrakostnader till följd av ersättningsbar sakskada eller tillträdesförbud till verksamheten på grund av avspärrning av polis eller räddningstjänst eller exempelvis elavbrott. Försäkringsbelopp: 150 000 kr (ansvarstid 12 månader).

Premie medlem, mindre företag : 3 450 kr/år.

Villkor frivillig tilläggsförsäkring

Kontakt och frågor

Medlemmar, frågor angående faktura för grundläggande företagsförsäkring och medlemskap i föreningen.

E-post: info@naturturismforetagen.se 

Icke medlemmar tecknar försäkring i samband med medlemsansökan, via ansökningsformuläret. 

Frågor om försäkring, och tecknande av frivillig tilläggssförsäkring

Söderberg & Partners

Telefon: 08 – 700 51 70

E-post: fredsgatan@soderbergpartners.se

Vid skada

Skadekonsult AB

Telefon: 08 – 737 85 00

E-post: claims@skadekonsult.se

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare är Ålands Försäkringar Ab, www.alands.se

Övrigt utbud av försäkringar:
Motor
Tjänsteresa
VD- och styrelseansvar
… och mycket mer

Kontakta Söderberg & Partners för rådgivning.

Naturturismföretagen – Nationellt nav för hållbar turism,
med finansiering från

Logotyper Jordbruksverket och Europeiska jordbruksfonden