Naturturismföretagen

Årsmöte Naturturismföretagen

Som medlem i Naturturismföretagen är du välkommen att delta i föreningens årsmöte, du har rösträtt och är välkommen att skicka motioner.  

Kallelse till årsmöte 9 april 2024

Välkommen till Naturturismföretagens årsmöte 9 april, kl. 09.00 – ca 11.00.

Registrera dig: Anmälningsformulär ,senast 7 april.
Direkt efter registreringen får du ett bekräftelsemejl med en länk till det digitala mötet. Dyker det inte upp i din mejlkorg kolla i skräpmejlen.  

Aktuella handlingar publiceras nedan så snart de finns tillgängliga. 

Frågor och mer information: Kontakta kansliet på 0920 – 600 06 eller info@naturturismforetagen.se

Varmt välkommen!
// Styrelsen, genom ordförande Linda Vismer

Handlingar 2024

Dagordning Årsmöte 2024 
Verksamhetsberättelse 2023
Årsredovisning 2023
Revisionsberättelse 2023

Budget Naturturismföretagen 2024
Valberedningens förslag 2024
Verksamhetsplan  2024