Naturturismföretagen

Årsmöte Naturturismföretagen

Som medlem i Naturturismföretagen är du välkommen att delta i föreningens årsmöte, du har rösträtt och är välkommen att skicka motioner.  

Tack alla som deltog i årsmötet 2024

Naturturismföretagens årsmöte 2024 hölls 9 april. Tack alla deltagare för ert engagemang!

Handlingar och protokollet finns nedan.