Naturturismföretagen

Årsmöte Naturturismföretagen

Som medlem i Naturturismföretagen är du välkommen att delta i föreningens årsmöte, du har rösträtt och är välkommen att skicka motioner.  

Årsmötet 2023 hölls 29 mars. Nedan hittar du samtliga handlingar och protokollet. 

Kallelse till årsmöte 2023

Anmäl din senast den 27 mars. Länk till mötet skickas till angiven e-post dagen innan mötet. Logga gärna in några minuter innan.

Frågor och mer information: Kontakta kansliet på 0920 – 600 06 eller info@naturturismforetagen.se

Varmt välkommen!
Styrelsen genom IngMarie Junler (tf ordförande).