Naturturismföretagen

Naturturismföretagen publikationer

Publikationer

Naturturismföretagen verkar för kunskapspridning, inspiration och utveckling som rör natur- och ekoturism.  Här samlar vi aktuella publikationer.

Hur är läget bland naturturismföretag hösten 2022?

- med fokus på hållbarhet - så svarade företagen på vår enkät. 

Rapport framtagen inom utvecklingsprojekt Hållbara aktörer i svensk naturturism, utifrån en enkät som besvarats av företag som identifierar sig som naturturismföretag.

Ladda ner rapporten

Branshriktlinjer för utomhusmatlagning

Branshriktlinjerna för utomhusmatlagning togs fram 2013. Arbetet med en uppdatering av dem pågår, ambitionen är att det ska blir klart under 2023.

Ladda ner riktlinjerna 

Nationell enkät om utbildningar inom friluftsliv och naturturism 2022

Undersökning för att kartlägga utbud och trender i utbildningar inom naturturism och friluftsliv 2022, på uppdrag av Naturvårdsverket.

Ladda ner rapporten

European Tourism Labelling, Europaparlamentets rapport, 2018

Studien tittar närmare på olika märkningssystem för hållbarhet och kvalitet för Europas besöksnäring. Här framhålls den svenska ekoturismmärkningen Nature’s Best Sweden som föregångare och är ett av sex nationella märkningssystem i studiens sammanställning över goda exempel.

Ladda ned studien

Nationell naturturismstrategi

Nya jobb, landsbygdsutveckling och exportintäkter: det finns en stor näringsmässig potential i utvecklingen av svensk naturturism.

För att ta tillvara på denna potential krävs en långsiktig strategi och politiska beslut som skapar rätt förutsättningar för att utveckla hållbara och konkurrenskraftiga företag inom naturbaserad turism samt attrahera fler internationella besökare.

Ladda ned strategin

Turism på annans mark

En nyckel till hållbar och framgångsrik naturturism är samarbeten och avtal mellan markägare och turistföretagare. Vägledningen Turism på annans mark, hjälper parter som har olika perspektiv att mötas och förhoppningsvis skapa framgångsrik och hållbar turism tillsammans.

Ladda ner vägledningen

Samverkan på Kullaberg

Presentation av pilotverksamheten Samverkan på Kullaberg. En gemensam satsning för att tillgängliggöra Kullabergs natur för prioriterade målgrupper. – Länsstyrelsen Skåne

Ladda ned presentationen 

Med naturen som arbetsgivare - En handbok för entreprenörer inom naturturism

Naturturismens tid är nu. Efterfrågan på hållbara upplevelser ökar och Sverige har fantastiska möjligheter att nyttja naturen för friluftsliv och turism. Detta är en handbok för dig som funderar på att starta eller redan driver företag kopplat till naturturism.

Ladda ned handboken