Naturturismföretagen

Frågor och svar, FAQ, företagsförsäkring

Nedan finns svar på de vanligaste frågorna för den försäkringslösning som Naturturismföretagen erbjuder. 

Hittar du inte svar på det du undrar välkommen att mejla kansliet på info@naturturismforetagen.se

Den samlade informationen om försäkringarna, och övriga kontaktuppgifter gällande det  hittar du här, på försäkringssidan. 

Är du inte medlem, vill bli det och därmed också få den grundläggande företagsförsäkringen och möjlighet att lägga till frivillig tilläggsförsäkring, välkommen att ansöka om medlemskap. Här finns mer information samt länk till formulär för ansökan.

FAQ

Som branschorganisation behöver Naturtismföretagen ta ett större ansvar för branschen och dess behov. Det behöver bättre förutsättningar för att bedriva naturturism i Sverige, som är den största reseanledningen till landet.

Föreningen vet att många saknar försäkring eller har försäkringar som är lite oklara, otydliga eller inte anpassade efter verksamheten. Det beror mycket på att branschen är liten, spretig och relativt okänd, inte minst för försäkringsbolagen. En vettig grundförsäkring gynnar branschen, stöder professionaliseringen och en hållbar utveckling framåt. 

En hållbar utveckling för branschen är ett viktigt mål för föreningen att arbeta med, en kollektiv försäkringslösning en viktig del i det.

En försäkring är så klart viktigt i första hand om det händer något oförutsett men det är också viktigt ur samarbetssynpunkt, för att företagen ska kunna växa och komma över lönsamhetströsklarna. En försäkring är dessutom väldigt viktigt för att kunna arbeta internationellt. De första frågorna en internationell turoperatör ställer är ”har du försäkring och hur ser den ut”.

Genom att samla oss på det här sättet kommer det framöver också bli tydligare vilka behov som finns gällande försäkringsskydd bland naturturismföretag. Det kan till exempel möjliggöra att fler försäkringsmoment kommer läggas till i den frivilliga tilläggsförsäkringen eller andra tillägg.

Ditt medlemskap påverkas inte. Den enda skillnaden mot tidigare är att en grundläggande företagsförsäkring ingår i medlemskapet (gäller från 1 januari 2024) 

Fr.o.m 2024-01-01 betalar du som medlem i kategorin mindre företag (med omsättning under 2 miljoner kr per år) 2 015 kr/år.

Av det är medlemsavgiften 300 kr, grundläggande företagsförsäkring 1 000 kr, serviceavgift 745 kr och moms 186,25 kr.

Kostnad för medlemskap för samtliga medlemskategorier finns här.

Försäkringen är obligatorisk för kategorin mindre medlemsföretag och går inte att välja bort inför 2024. Grundmodulen som ingår i medlemskapet är upphandlad för hela medlemsgruppen för att ge dig som medlem möjligheten till ett basskydd till en förmånlig premie.

Självklart vill vi inte att medlemmar avslutar sitt medlemskap, för att vi nu inkluderar grundmodulen avseende försäkring i medlemskapet.

Vi föreslår att du kontaktar ditt försäkringsbolag och berättar vilka delar i försäkringen som nu ingår i medlemskapet och att du vill ta bort dessa från din befintliga försäkring. Normalt går det att ta bort de delar som överlappar och få en reduktion på premien.

Kontakta Söderberg & Partners om du vill ha hjälp att se över din nuvarande försäkring.

Kontaktuppgifter finns längst ner på den här sidan. 

Du måste vara medlem för att kunna ha kvalitetsmärkningen Nature´s Best.

Självklart vill vi inte att du avslutar sitt medlemskap och inte längre kan vara kvalitetsmärkt för att vi nu inkluderar grundmodulen avseende försäkring i medlemskapet.

Vi föreslår att du kontaktar ditt försäkringsbolag och berättar vilka delar i försäkringen som nu ingår i medlemskapet och att du vill ta bort dessa från din befintliga försäkring. Normalt går det att ta bort de delar som överlappar och få en reduktion på premien.

Kontakta Söderberg & Partners om du vill ha hjälp att se över din nuvarande försäkring.

Kontaktuppgifter finns längs ner på den här sidan.

Det finns alltid en årsförfallodag på en försäkring. Och ingen ska behöva vara dubbelförsäkrad.

För dig som i dag redan har det som ingår i basförsäkringen (den grundläggande företagsförsäkring som ingår i medlemskapet) och är nöjd med den så kontakta ditt försäkringsbolag och berätta att dessa delar ingår nu i medlemskapet i din branschorganisation och därför vill du ta bort den från din nuvarande försäkring. Normalt går det att ta bort de delar som överlappar och få en reduktion på premien.

Annars kan du kontakta Söderberg & Partners om du vill ha hjälp att se över din nuvarande försäkring. 

Kontaktuppgifter finns längst ner på den här sidan.

I försäkringsvillkoren finns ett indexerings-/investeringsskydd om 30 %. Med detta menas att om egendom/omsättning varierar, så ryms det ändå i försäkringen, om det håller sig inom denna nivå.

För de tre delar som den grundläggande företagsförsäkringen innefattar gäller följande;

Kundolycksfall – gäller inom Norden

Ansvar – Hela Världen exkl. USA/Kanada

Rättsskydd –Svensk rätt gäller, så om bolaget har säte i Sverige, så gäller momentet

Ja, du kan vara medlem om du har säte i något av de nordiska länderna. Faller du in under medlemskategorin mindre företag med omsättning under 2 Mkr omfattas du  av den obligatoriska medlemsförsäkringen.

Däremot kommer du inte kunna välja till tilläggsförsäkringen, på grund av skatterna.

Den grundläggande försäkringen kommer du få automatiskt när ditt medlemskap förnyas 2024. Eller när du som ny medlem ansöker om medlemskap. 

Vill du också ha den frivilliga tilläggsförsäkringen kontaktar du Söderberg & Partners och uppger att du är medlem i Naturturismföretagen, i kategorin mindre företag.

Kontaktuppgifterna finns längst ner på den här sidan.

I samband med att ditt medlemskap förnyas och fakturan för 2024 ska betalas ingår den grundläggande företagsförsäkringen.

Ansök om medlemskap genom att fylla i det här formuläret. 

Från 2024-01-01 ingår den grundläggande företagsförsäkringen i medlemskapet.

Söderberg & Partners arbetar utifrån fyra startdatum. 1
jan, 1 april, 1 juli, och 1 oktober.

Exempel: Har du som kund betalat ditt medlemskap under Q1 börjar din
försäkring gälla från den 1januari.

Föreningen har sett att behoven av en skräddarsydd försäkring är störst bland de mindre företagen och därför börjar vi där.

Större medlemsföretag (med omsättning över 2 miljoner kr/år) har ofta en mer komplex verksamhet med mer varierande behov, så just nu finns inget erbjudande om kollektiv företagsförsäkring för dessa medlemmar.

Större medlemsföretag som vill se över sina nuvarande försäkringar är varmt välkomna att kontakta Söderberg & Partners för att diskutera ett individuellt försäkringserbjudande anpassat för verksamheten.

Kontaktuppgifter finns längst ner på den här sidan.

Om det är en underentreprenör till dig som står för själva eventet/aktiviteten behöver de har en egen kundolycksfallsförsäkring.

Egendom, Kund- och leverantörsavbrott, Krisförsäkring, Kollektiv olycksfallsförsäkring för max 5 anställda och Extrakostnadskydd.

Mer information om det och samtliga försäkringsvillkor finns här.

Kontakta Söderberg & Partners och uppge att du är medlem i kategorin mindre företag.

Kontaktuppgifter finns längst ner på den här sidan.

Naturturismföretagen – Nationellt nav för hållbar turism,
med finansiering från

Logotyper Jordbruksverket och Europeiska jordbruksfonden