Naturturismföretagen

Var med och skapa framtiden för
natur- och ekoturismföretagen

Medlemskap

Det finns olika slags medlemskap i föreningen;
  • företag
  • lokala föreningar
  • stödmedlemskap

 

Mer om de olika medlemskapen och vad de kostar finns längre ner på den här sidan.

Naturturismföretagen erbjuder också samarbete i form av partnerskap med aktörer som arbetar för att främja naturturism.

 
Har du frågor?
Välkommen att kontakta oss på telefon: +46 920 600 06  eller e-post: info@naturturismforetagen.se

Det här får du som medlem

För alla medlemmar

Råd och vägledning i ämnen som är viktiga för dig som driver företag inom natur- och ekoturism.

Möjlighet att under året delta i digitala medlemsträffar där vi lyfter viktiga frågor och ämnen som berör dig som företagare samt öppnar upp för dialog och samtal kollegor emellan.

Du får Naturturismföretagens medlemsbrev med information om nyheter i branschen och föreningen, exklusivt för medlemmar.

Du blir en del av nätverket av medlemmar som finns över hela landet, med möjlighet att inspireras, få nya kunskaper, utveckla samarbeten och träffa likasinnade.

Ta del av kurser/utbildningar som är gratis för medlemmar, alternativt att gå en utbildning med särskilt medlemspris när det är aktuellt.

Vara med och skapa natur- och ekoturismföretagens framtid genom att delta i föreningens årsmöte, som medlem har du rösträtt.

För företagsmedlemmar

Kollektiv företagsförsäkring för dig som driver ett mindre företag, med omsättning under 2 miljoner kronor. 

Medlemspris på deltagande till den årliga branschträffen Forum för naturturism.

Synlighet på medlemskartan och möjlighet till uppmärksamhet via vår Facebooksida  

Rätt att använda medlemsdekalen på din hemsida, i sociala kanaler, nyhetsbrev och i din marknadsföring.

Möjlighet att ta nästa kliv i ditt hållbarhetsarbete genom kvalitetsmärkningen för naturbaserade upplevelser; Nature’s Best

Rabatter

Föreningens samarbetspartners erbjuder följande rabatter, oavsett medlemskap.
 

10 % rabatt på alla kurser i första hjälpen hos  Crossing Latitudes 

50 % rabatt på uppstartskostnaden på bokningssystemet BookSpot

Vad kostar ett medlemskap?

Större företag 
(med omsättning större än 2 miljoner kr per år)

2 800 kr (medlemsavgift 300 kr, serviceavgift 2000 kr och moms 500 kr)

Mindre företag
(med omsättning under 2 miljoner kr per år)

2 231 kr (medlemsavgift 300 kr, grundläggande företagsförsäkring 1 000 kr, serviceavgift 745 kr och moms 186,25 kr)

Lokala föreningar  (föreningar med anknytning till naturturism)
500 kr (medlemsavgift 300 kr, serviceavgift 160kr och moms 40kr)

Stödmedlem (intresserade resenärer som vill veta mer och engagera sig)
300 kr (medlemsavgift 300 kr momsfritt)

När du registrerat medlemskapet får du en faktura skickad till den e-postadress som du angett. Medlemskapet löper sedan årsvis.

Fyra goda skäl att bli medlem

Bli en del av något större - forma framtiden

Du bidrar till att förbättra förutsättningarna att bedriva natur- och ekoturism i Sverige, skapa större förutsättningar för den naturbaserade näringens hållbara utveckling och bidrag till att nå de FN:s globala hållbarhetsmål.

img-0722-1280-628.jpg

Bidra till en hållbar förvaltning av naturens resurser

Du bidrar till engagemanget för en mer besöksvänlig natur, bättre förvaltning av naturresurserna, till dialog och samverkan med andra areala näringar där vi slår vakt om den värdefulla natur som är råvara, resurs och infrastruktur för all natur- och ekoturism.

grona pjuck istock 1271700319 scaled 1

Visa att du står bakom en hållbar utveckling

Som medlem är du med och skapar möjligheter för att fortsatt driva på arbetet kring besöksnäringens hållbarhet och verka för att fler företag arbetar efter ekoturismens principer – den högst utvecklade formen av hållbarhet.

“Fem myror är fler än fyra elefanter”

Vår bransch består av mängder av små och medelstora företag, företrädesvis på den svenska landsbygden, som tillsammans får en tydligare och starkare röst gentemot myndigheter och politik. Vår näringsgrens utmaningar och möjligheter måste vi själva lyfta fram. Det gör ingen annan åt oss.

Känner du någon som borde vara medlem?

Tipsa oss så kontaktar vi din vän. 
Ju fler vi är desto starkare är vi som förening!

Ett givande medlemsskap för både din
verksamhet och de globala
hållbarhetsmålen