Naturturismföretagen

Var med och skapa framtiden för
natur- och ekoturismföretagen

Det här får du som medlem

Det finns olika slags medlemskap i föreningen; för  företag, lokala föreningar eller stödmedlemskap. Mer om de olika medlemskapen och kostnader finns längre ner på den här sidan.
 
Vad du som medlem får varierar något beroende på typ av medlemskap. Nedan lista gäller för samtliga medlemskap förutom att de som är markerad med *  inte gäller för stödmedlemmar.
 

Råd och vägledning i ämnen som är viktiga för dig som driver företag inom natur- och ekoturism: skog- och markfrågor (Turism på annans mark), frågor som berör moms och resegaranti samt annat som du har nytta av att veta som naturturismföretagare.

Kollektiv företagsförsäkring för dig som driver ett mindre företag, med omsättning under 2 miljoner kronor.

Du och ditt företag blir en del av nätverket av medlemmar som finns över hela landet, med möjlighet att inspireras, få nya kunskaper, utveckla samarbeten och träffa likasinnade.

Rabatterat pris* på deltagande till den årliga branschträffen Forum för naturturism.

Årliga digitala medlemsträffar där vi lyfter viktiga frågor och ämnen som berör dig som företagare samt öppnar upp för dialog och samtal kollegor emellan.

Synlighet på medlemskartan och möjlighet till uppmärksamhet via vår Facebooksida  *

Rätt att använda medlemsdekalen på din hemsida, i sociala kanaler, nyhetsbrev och i din marknadsföring *.

Naturturismföretagens medlemsbrev med information om nyheter i branschen och föreningen, exklusivt för medlemmar.

Möjlighet att ta nästa kliv i ditt hållbarhetsarbete genom kvalitetsmärkningen för  naturbaserade upplevelser; Nature’s Best.

(Ingår endast för företagsmedlemmar. Övriga medlemskategorier har dock möjlighet att gå utbildningar som föreningen ger, samt att göra det till medlemspris i de fall det erbjuds).

Vara med och skapa natur- och ekoturismföretagens framtid genom att delta i föreningens årsmöte, som medlem har du rösträtt.

10 % rabatt på alla kurser i första hjälpen hos  Crossing Latitudes 

50 % rabatt på uppstartskostnaden på bokningssystemet BookSpot

Har du frågor?
Välkommen att kontakta oss på telefon: +46 920 600 06  eller e-post: info@naturturismforetagen.se

Vad kostar ett medlemskap?

Större företag (med omsättning större än 2 miljoner kr per år)
2 800 kr (varav medlemsavgift 300 kr, serviceavgift 2000 kr och moms 500 kr)

Mindre företag (med omsättning under 2 miljoner kr per år)
990 kr (varav medlemsavgift 300 kr, serviceavgift 552 kr och moms 138 kr)

(Från hösten 2023 erbjuds medlemmar, nya och gamla, att teckna en frivillig företagsförsäkring. Försäkringen är obligatorisk från 2024, läs mer här >> )

Från 1 januari 2024 höjs medlemsavgiften för mindre företag, 2 490 kr, i samband med att den grundläggande företagsförsäkringen inkluderas i medlemskapet. (Medlemsavgift 300 kr, serviceavgift 552, företagsförsäkring 1 500 och moms 138 kr)

Lokala föreningar  (föreningar med anknytning till naturturism)
500 kr (varav medlemsavgift 300 kr, serviceavgift 160kr och moms 40kr)

Stödmedlem (intresserade resenärer som vill veta mer och engagera sig)
300 kr (medlemsavgift 300 kr momsfritt)

När du registrerat medlemskapet får du en faktura skickad till den e-postadress som du angett. Medlemskapet löper sedan årsvis.

Fyra goda skäl att bli medlem

Bli en del av något större - forma framtiden

Du bidrar till att förbättra förutsättningarna att bedriva natur- och ekoturism i Sverige, skapa större förutsättningar för den naturbaserade näringens hållbara utveckling och bidrag till att nå de FN:s globala hållbarhetsmål.

img-0722-1280-628.jpg

Bidra till en hållbar förvaltning av naturens resurser

Du bidrar till engagemanget för en mer besöksvänlig natur, bättre förvaltning av naturresurserna, till dialog och samverkan med andra areala näringar där vi slår vakt om den värdefulla natur som är råvara, resurs och infrastruktur för all natur- och ekoturism.

grona pjuck istock 1271700319 scaled 1

Visa att du står bakom en hållbar utveckling

Som medlem är du med och skapar möjligheter för att fortsatt driva på arbetet kring besöksnäringens hållbarhet och verka för att fler företag arbetar efter ekoturismens principer – den högst utvecklade formen av hållbarhet.

“Fem myror är fler än fyra elefanter”

Vår bransch består av mängder av små och medelstora företag, företrädesvis på den svenska landsbygden, som tillsammans får en tydligare och starkare röst gentemot myndigheter och politik. Vår näringsgrens utmaningar och möjligheter måste vi själva lyfta fram. Det gör ingen annan åt oss.

Känner du någon som borde vara medlem?

Tipsa oss så kontaktar vi din vän. 
Ju fler vi är desto starkare är vi som förening!

Ett givande medlemsskap för både din
verksamhet och de globala
hållbarhetsmålen