Naturturismföretagen

Politik och påverkan

Naturturismföretagen påverkar förutsättningarna för att bedriva natur- och ekoturism. Påverkansarbete är ett av våra verksamhetsområden och görs på olika sätt genom att;

  • ge den växande näringen en samlad och tydlig röst i relation till myndigheter och politik
  • vara remissinstans och tillföra näringens perspektiv till utredningar och rapporter som berör näringens förutsättningar
  • vara sakkunnigt bollplank och rådgivare
  • vara huvudman för näringens Naturturismstrategi

Remisser, remissvar opinion- och debattartiklar

Remissyttran

Remissyttrande:  delbetänkande Jakt och fiske i renbetesland (SOU 2023:46) 

Remissyttrande: om Europeiska kommissionens förslag till ändringsdirektiv om paketresor och sammanlänkande researrangemang

Remissyttrande av betänkandet “Ett förbättrat resegarantisystem” (SOU 2023:33)

Remissyttrande ”Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd” (SOU 2020:78)
 Läs Naturturismföretagens remissyttrande

Remissyttrande ”Sänkt skatt på förevisning av naturområden” (2017/01392/S2)
Läs Naturturismföretagens (fd Ekoturismföreningen) remissyttrande

Remissvar

Remissvar ”Skogsutredningen 2019” SOU 2020:73
Läs Naturturismföretagens remissvar>>

Opinion

Öppet brev till Landsbygdsministern Anna-Caren Sätherberg om skogsprogrammets effekter, dec 2021
Här kan du läsa hela brevet >>