Naturturismföretagen

Ansök till Nature's Best®

Kvalitetsmärk ditt företag – starta ansökningsprocessen redan idag

Nature´s Best är Sveriges enda hållbarhetsmärkning för företag inom natur- och kulturturism.

Förutom att vara ett verktyg för hållbar affärsutveckling för företag gör märkningen det lättare för medvetna resenärer att hitta resmål och upplevelser som bevarar naturen. Välkommen med din ansökan!

Här hittar du förutom grundkrav och länk till ansökan information om ansökningsprocessens steg och gällande avgifter. 

Grundkrav

1.  Företaget arbetar med upplevelser i natur- och kulturlandskap.
2. Företagets verksamhet kännetecknas av natur- och kulturhänsyn, miljöanpassning, hög upplevelsekvalitet, gott värdskap och strävan efter ständig kvalitetsförbättring.
3. Företaget driver näringsverksamhet i Sverige och finns registrerad hos Skatteverket.
4. Företaget har kunskap om och efterlever svensk lag, förordningar och lokala bestämmelser som gäller för verksamheten.

Är svaren ja på frågorna kan du gå vidare i ansökningsprocessen. För att ansöka till Nature’s Best ska också företaget vara medlem i Naturturismföretagen. 

Ansökningsprocessens steg

1. En ansökningsavgift (se nedan) betalas till Naturturismföretagen.
När ansökningsavgiften är registrerad hos Naturturismföretagen erhåller ansökande företag inloggning till en digital ansökningsportal. I e-learningsverktyget finns utbildningar, kriterier, information, mallar, chatt som besvaras av ansvarig för märkningen. Det är här företaget jobbar med sin ansökan.

2. Ladda upp ifylld ansökan med bilagor i den digitala portalen.

3. Efter samråd med Naturturismföretagen bokas tid för företagsgranskning.

4. Granskning sker på plats hos företaget och tar minst en halv dag. Rådgivaren och Nature’s Best märkningsansvarige på kansliet beslutar om ansökan: godkänns, bordläggs eller avslås.

5. Överklagan görs hos Styrgruppen som består av 4 representanter 2 från Visit Sweden och 2 från Naturturismföretagen. De fattar beslut i konsensus.

Läs mer om vad som krävs för att få kvalitetsmärkningen, villkor och godkännande >>

Avgifter Nature´s Best

Ansökningsavgift

Ansökningsavgiften är inklusive rådgivning och företagsbesök 25.000 SEK (ex. moms)

Årlig märkningsavgift

Den årliga avgiften för märkningen, tas ut av godkända företag per helt kalenderår och varierar med företagets omsättning. Med omsättning avses här turismdelen av företagets omsättning, i de fall företaget också sysslar med andra verksamheter.

Nytillkomna företag får rabatt för den delen av året de inte varit godkända med rätt att använda kvalitetsmärket. För redan tidigare godkända företag faktureras årsavgift och medlemsavgift till föreningen under första kvartalet de år som märkningen gäller.

Märkningens årsavgifter bestäms av Naturturismföretagen se nuvarande avgifter nedan: 

iStock 1420929710 UpphovsmanKristina Sandin 1920 1080 NBlogo

Nästa steg i hållbar affärsutveckling

Master class Nature’s Best riktar sig till regioner och destinationer som vill samla företag som vill driva, utveckla och marknadsföra sig som ett hållbart företag med hög kvalitet.
Kvalitetsmärk ditt företag – Nature’s Best är en digital kurs för dig som natur- och kulturturismföretagare som vill ta steget att bli ett  kvalitetsmärkt ekoturismföretag.