Naturturismföretagen

Stegräknaren –
årlig hållbarhetsmätning

Stegräknaren är ett så kallat SMS-verktyg (Sustainability Management System) för företag att mäta och följa upp företagets hållbarhetsarbete. Det ger samtidigt en bild av vad som är väsentligt att arbeta vidare med för att fortsätta utveckla företaget i en hållbar riktning.

Stegräknaren är framtagen specifikt för företag verksamma inom natur-, kultur- och ekoturism. Den grundar sig i Nature´s Best  – kvalitetsmärkningen för naturbaserade upplevelser – som Naturturismföretagen är huvudman för. Global Sustainable Tourism Council:s (GSTC) kriterier för hållbar turism har i flera år varit en del av märkningsprocessen och sedan 2023 är Nature´s Best Sweden erkänd av GSTC.

Är du intresserad av Stegräknaren?
Läs mer nedan och välkommen att kontakta Naturturismföretagen:
info@naturturismforetagen.se eller 0920 – 600 06

Hur fungerar Stegräknaren?

Verktyget finns i tre nivåer, Bas, Mellan och GSTC, beroende på hur långt du i ditt företag kommit i hållbarhetsarbetet. Det gör Stegräknaren till mer än ett uppföljningsverktyg, det är också en del i företagets systematiska hållbarhetsarbete.

Stegräknaren baseras på frågeställningar som utgår från GSTC:s kriterier för hållbar turism. Det innebär att du som användare blir bekant med krav som leder mot kvalitetsmärkningen för naturbaserade upplevelser, Naturés Best Sweden.

Efter att ha gått igenom den för ditt företag aktuella nivån av Stegräknaren får du ett kvitto på hur ditt företag ligger till och en tydligare bild vad du i företaget behöver arbeta med för att komma vidare.

Varför ska jag som företagare använda Stegräknaren?

Att jobba med hållbarhet kan vara både diffust och svårgreppbart. Oavsett hur länge du som företagare hållit på eller om du just beslutat dig för att påbörja processen att bli mer hållbar i din verksamhet så är Stegräknaren ett verktyg att använda.

Genom att mäta och följa upp företagets utveckling när det gäller hållbarhet blir det lättare att sätta mål och få syn på vad som är väsentligt att förbättra och ta tag i.

Oavsett verksamhet behöver alla entreprenörer arbeta med de globala målen i Agenda 2030.  

Stegräknaren är ett bra verktyg för att konkretisera var företaget befinner sig nu och vad du behöver göra i företaget för att ta nästa steg för en hållbar affärsutveckling.

Stegräknarens tre nivåer

Här får du besvara ett antal frågor av en mer generell art, de flesta är självskattningsfrågor och några är en matris eller ja/nej-frågor.

Syftet med självskattningen är att du som företagare får bekanta dig med kriteriefrågorna som leder mot en kvalitetsmärkning. Det gör du genom att du själv bedömer på en skala 1-8 hur bra företaget är i olika avseenden. Beroende på hur du svarar kommer du att föreslås olika åtgärder när du fyllt i Stegräknaren klart.

Här finns Stegräknaren Bas

För vem?

För dig som företagsmedlem i Naturturismföretagen som är ny på att arbeta med hållbarhet i ditt företag.

För dig som går föreningens utbildning ”Insteget – hållbar turism på landsbygden”, en grundläggande utbildning i hållbarhet med fokus på den ekologiska dimensionen.

 

Här är frågorna mer omfattande än i Stegräknaren Bas, frågorna är både fler och på mer ingående nivå gällande hållbarhet.  

Syftet är få en djupare insikt i vilka frågor och behov som företaget behöver utvecklas vidare inom när det gäller hållbarhet.

Här finns Stegräknaren Mellan

För vem?

För dig som företagsmedlem i Naturturismföretagen eller för dig som driver ett företag inom natur-, kultur- och ekoturism, har arbetat ett tag med hållbarhetsfrågor och vill utvecklas vidare.

Här får du som företagare tillgång till det fulla verktyget för systematiskt hållbarhetsarbete enligt GSTC:s kriterier.

Här laddar du upp företagets dokumentation av exempelvis vattenförbrukning, energianvändning och sopmängd enligt färdiga mallar. Sedan svarar du på hur företaget ligger till med övriga frågor.

Vissa frågor känns igen från Mellan-nivån medan andra är nya.

Här finns Stegräknaren GSTC

För vem?
Stegräknaren GSTC genomförs inför Nature´s Best kvalitetsmärkning.

Den görs sedan årligen som en del av märkningens uppföljning och det systematiska kvalitetsarbetet som företaget genomför gällande hållbarhet.

Tillgång till Stegräknaren

Som företagsmedlem i Naturturismföretagen har du tillgång till Stegräknaren Bas genom att logga in på föreningens hemsida. När du loggat in når du Stegräknaren Bas på sidan Utbildningar.
Krånglar det? Kontakta oss info@naturturismforetagen.se

För icke företagsmedlemmar i Naturturismföretagen kommer Stegräknaren Bas att erbjudas i samband med deltagande i utbildningen ”Insteget – hållbar turism på landsbygden”, en grundläggande utbildning i hållbarhet med fokus på den ekologiska dimensionen.

Stegräknaren Mellan kommer erbjudas i samband med kommande utbildningar och kurser som Naturturismföretagen tar fram, kopplade till behov och önskemål.

Stegräknaren GSTC blir tillgänglig för företag i och med kvalitetsmärkningen Nature´s Best, samt är tillgänglig för redan märkta företag.

Stegräknaren är framtagen inom Naturturismföretagens utvecklingsprojekt Hållbara aktörer i svensk naturturism.

Projektet finansieras av:

Logotyp  Europeiska regionala

logotyp Tillväxtverket