Naturturismföretagen

Kontakt Naturturismföretagen

Naturturismföretagen / The Swedish Nature and Ecotourism Association 

Storgatan 9
972 38  Luleå

+46 920 600 06
info@naturturismforetagen.se

Organisationsnummer: 802403-7247

Kansli / Office

Camilla Jönsson, generalsekreterare
(Secretary General)

+46 76 139 87 64
camilla.jonsson@naturturismforetagen.se

Margareta Grape, medlemsansvarig / projektledare ”Nationellt NAV för hållbar turism”
+46 920 600 06
margareta.grape@naturturismforetagen.se

Cecilia Henrikson, projektledare/utbildningsansvarig ”Nationellt NAV för hållbar turism”
+46 70 360 15 41
cecilia.henrikson@naturturismforetagen.se

Ulrica Dahlqvist, kommunikatör
ulrica.dahlqvist@naturturismforetagen.se

Anders Johansson, certifiering naturguider
+46 70 650 53 33
anders.johansson@naturturismforetagen.se 

Ansvarig/ Head of Nature´s Best

Lotta Backlund
+46 73 616 11 10
lotta.backlund@naturturismforetagen.se

Camilla Jönsson
+46 76 139 87 64
camilla.jonsson@naturturismforetagen.se

Styrelse/ Board