Naturturismföretagen

Växtkraft naturturism, förstudie Östra Mellansverige

Projekt Växtkraft naturturism ska arbeta med systematisk företagsnära kompetensutveckling samt att skapa en gemensam struktur för kompetens och validering inom naturturism i Sverige. 

Medfinansieras av Europeiska unionen

Logotyp Svenska EFS-rådet och EU 

Är du naturturismföretagare i Ö Mellansverige (eller på väg att bli) och vill vara med i projektet? Svara på frågorna i enkäten senast den 15 april 2024. Länk till enkäten >>

Syfte

Förstudien ska utreda möjligheter och hinder för företag att delta i projektet samt vilka intresseorganisationer som behöver delta i arbetet.

Förstudien ska kartlägga behoven hos företag och utbildare inom naturturism i Östra Mellanverige samt kommunicera kring det kommande genomförandeprojektet och säkerställa den representation som krävs till det. 

Mål

Målet med förstudien är att ta fram ett underlag för genomförandeprojektet. Resultatet presenteras i en rapport som omfattar:

  • Resultat av problem- och behovsanalys med koppling till individ-, organisations- och strukturnivå som även innefattar analys av jämställdhet, tillgänglighet och likabehandling.
  • Identifiering av metoder och / eller behovet av nya metoder för deltagarna.
  • Beskrivning av hur eventuella samverkansformer ska se ut i ett kommande genomförandeprojekt.
  • Utvecklade av projektidéer inför kommande utlysningar.

Målgrupper

Målgruppen i förstudien är de företag inom naturturism som finns i dessa regioner samt organisationer som LRF med medlemmar och Skogsstyrelsen med deras nätverk inom mångbruk.

Är du naturturismföretagare i Ö Mellansverige (eller på väg att bli) och vill vara med i projektet? Svara på frågorna i enkäten senast den 15 april 2024. Länk till enkäten >>

Projekttid

2024-02-01 till 2024-05-31

Kontakt

Camilla Jönsson
Projektledare
076-139 87 64
camilla.jonsson@naturturismforetagen.se