Naturturismföretagen

Växtkraft naturturism, förstudie Östra Mellansverige

Projekt Växtkraft naturturism ska arbeta med systematisk företagsnära kompetensutveckling samt att skapa en gemensam struktur för kompetens och validering inom naturturism i Sverige.

Svensk naturturism har stor potential som bransch, men också som drivkraft för att Sverige ska utvecklas till en ledande hållbar destination. Våra tillgängliga naturupplevelser är i världsklass och många, både svenska och utländska besökare, vill uppleva dem. Syftet med projektet Växtkraft naturturism är att ge branschen rätt förutsättningar att växa och utvecklas och samtidigt bidra till en positiv utveckling för våra värdefulla naturmiljöer

Företagare – är du intresserad av utbildningsinsatser?

Ansökan till det skarpa projektet bearbetas under sommaren 2024 med en planerad start av projektet i början av 2025. Är du företagare i Östra Mellansverige och intresserad av att ta del av utbildningsinsatserna? Fyll i formuläret så är du med på listan med företag. Du hittar länken här >>

Medfinansieras av Europeiska unionen

Logotyp Svenska EFS-rådet och EU

Syfte

Förstudien ska utreda möjligheter och hinder för företag att delta i projektet samt vilka intresseorganisationer som behöver delta i arbetet.

Förstudien ska kartlägga behoven hos företag och utbildare inom naturturism i Östra Mellansverige samt kommunicera kring det kommande genomförandeprojektet och säkerställa den representation som krävs till det. 

Mål

Målet med förstudien är att ta fram ett underlag för genomförandeprojektet. Resultatet presenteras i en rapport som omfattar:

 • Resultat av problem- och behovsanalys med koppling till individ-, organisations- och strukturnivå som även innefattar analys av jämställdhet, tillgänglighet och likabehandling.
 • Identifiering av metoder och / eller behovet av nya metoder för deltagarna.
 • Beskrivning av hur eventuella samverkansformer ska se ut i ett kommande genomförandeprojekt.
 • Utvecklade av projektidéer inför kommande utlysningar.

Målgrupper

Målgruppen i förstudien är de företag inom naturturism som finns i dessa regioner samt organisationer som LRF med medlemmar och Skogsstyrelsen med deras nätverk inom mångbruk.

Projekttid

2024-02-01 till 2024-05-31

Resultat

Vi har frågat verksamma inom naturturismbranschen om var behovet av kompetensutveckling är som allra störst, och hur det ska paketeras för att passa just dem. Undersökningen gjordes via enkät samt efterföljande djupintervjuer. Med grund i detta kommer vi att fokusera på att ta fram kompetensutvecklande aktiviteter som stärker inom bland annat:

 • Utveckling och marknadsföring av produkter och tjänster inom naturturism
 • Turismens juridik och ekonomi
 • Naturnära matupplevelser – produktutveckling, riktlinjer och kvalitetssäkring
 • Allemansrätten och naturturism i skyddad natur eller på annans mark
 • Hållbarhet i praktiken – kvalitets- och miljöarbete för naturturismföretagare

Vi kommer sträva efter att erbjuda:

 • Prisvärd, tidseffektiv och individuellt anpassad kompetensutveckling
 • Branschrelevanta certifieringar
 • Företagscoaching och rådgivning inom företagsekonomi och finansiering
 • Tillgång till värdefullt nätverk och samverkan inom branschen

Ansökan till det skarpa projektet bearbetas under sommaren 2024 med ett planerat genomförande av projektet under perioden 2025-2027. Är du företagare i Östra Mellansverige och intresserad av att ta del av utbildningsinsatserna? Fyll i formuläret så är du med på listan med företag. Du hittar länken här >>

Kontakt

Camilla Jönsson
Projektledare
076-139 87 64
camilla.jonsson@naturturismforetagen.se