Naturturismföretagen

resurs 1

Turism på annans mark - samverkan mellan naturturismföretag och markägare

Samarbeten och avtal mellan markägare och turistföretagare är en nyckel till hållbar och framgångsrik naturturism. Handledningen Turism på annans mark, är ett stöd för parter som har olika perspektiv att mötas och samarbeta.

Turistföretag och markägare kan öka den lokala tillväxten då en bra relation ökar möjligheten för samverkan kring till exempel transporter, lokaler, arbetskraft, byggnation av vindskydd och kojor samt draghjälp för ökat antal kunder till bondens gårdsbutik. 

Naturturismföretagen i sin tur gynnar ofta både bygden och kommunen genom bättre underlag för infrastruktur, bidrag till underlag för skola och sjukvård, sätter bygden på kartan och leder till mer ordning och reda i naturen.

För att lyckas behöver markägare och turistföretagare förstå den andres perspektiv och ramar, samverka på ett strukturerat sätt och använda skriftliga avtal. Allt detta finns samlat i handledningen.

Handledningen är framtagen i ett samarbetsprojekt mellan Naturturismföretagen, Lantbrukarnas Riksförbund, Sveriges Jordägareförbund och Visit Dalarna. 

Avtal – en trygghet för båda parter

Skriftliga avtal rekommenderas eftersom det tydliggör för båda parter vad som gäller.  

Avtalen är framtagna av jurist/expert med mångårig erfarenhet av avtalsskrivande och arrenderådgivning. Riksförbundet Enskilda Vägar har därutöver gett input till vägavtalet. 

Nedan finns alla avtal inom Turism på annans mark, i pdf-format.