Naturturismföretagen

Nyhetsarkiv

1

Naturturism får egen gymnasieinriktning

I december beslutade regeringen att naturturism får en egen inriktning inom gymnasieskolans naturbruksprogram. Ett efterlängtat beslut, en tung pusselbit i

medlemskat 1

Nyheter för medlemsskap 2020

Vid årsmötet 2019 togs beslut om att tillföra två nya medlemskategorier för år 2020: Organisationer/destinationer samt Utbildare och akademiska institut.