Naturturismföretagen

Nature´s Best 6 grundprinciper

Kvalitetsmärkningen Nature’s Best® bygger på sex grundprinciper om respekt för resmålets begränsningar, gynna den lokala ekonomin på landsbygden, miljöanpassning av hela upplevelsen, krav på aktivt natur- och kulturskydd, guidekvalitet, kvalitetssäkring och värdskap.

Det är fundamenten för det som definierar ekoturism och som per definition levererar mot de tre sammanflätade hållbarhetskriterierna – ekonomi, miljö och socialt.

Dessa grundprinciper är översatta i praktiskt användbara, konkreta kriterier,  som finns att läsa mer om nedan. 

Illustration av Nature´s Best 6 grundprinciper

Respektera resmålets begränsningar

- Minsta möjliga slitage på natur och kultur

Ekoturism är att bevara istället för att förstöra det som besökaren kommit för att uppleva. Varje områdes ekologiska och kulturella bärkraft måste respekteras.
Detta kräver goda kunskaper om resmålet hos arrangören, lokal närvaro och nära samarbete med andra aktörer.

Kriterier

Bidra aktivt till
natur- och kulturskydd.

Ikon jordglob och hjärta

Ekoturismen tar sitt ansvar för den biologiska mångfalden och unika kulturvärden. Det innebär att på något aktivt vis stödja naturskydd i olika former.

Ekoturismarrangören samarbetar med en levande natur- och kulturskyddsopinion. Ett partnerskap till ömsesidig nytta.

Kriterier

Gynna den lokala
ekonomin

Ikon kugghjul

Ekoturism är att förankra turismen lokalt. Naturskydd blir lätt ett slag i luften om traktens människor är emot det.

Att kunna dra nytta av turismen är ofta en positiv drivkraft. Varje upplevelse ska därför bidra till resmålets ekonomi – övernattningar på orten, lokala guider och lokalt inhandlade varor och tjänster. Ju mer desto bättre.

Kriterier

Satsa på upptäckarglädje, kunskap och respekt.

Ikon två människor och ett hjärta

Ekoturism är att resa med en nyfiken och respektfull attityd. Godkända företagare är duktiga värdar och kunniga guider, som bjuder på matnyttiga introduktioner, goda råd, vägledning och värdefulla tips. Gott värdskap och väl förmedlade kunskaper är ofta nyckeln till minnesvärda reseupplevelser.

Kriterier

Miljöanpassa hela
verksamheten

Ikon blomma

Ekoturismföretag ska ligga i täten när det gäller miljöanpassning.

Därför ska godkända arrangörer aktivt minimera resandets miljöbelastningar.

Bland annat ska kollektivt resande uppmuntras, logianläggningar miljöanpassas, avfall sorteras och miljöbränslen prioriteras.

Kriterier

Kvalitet och trygghet på resan

Ikon två händer som möts

Ekoturism är kvalitetsturism. Märkta företag ska infria och gärna överträffa förväntningarna.

Säkerheten tas på allvar och nöjda kunder är regel. Omvärlden ska veta att ett godkänd ekoturismföretag är en tillförlitlig partner.

Kriterier