Naturturismföretagen

Tre ekoturismföretag nominerade till Grand Travel Awards Ekoturismpris 2018

Fågel och fisk profilerar Sverige, men ekoturism handlar inte bara om fler besökare från andra länder. Viktigt är även lokal samverkan, stöd till forskning och att värna biologisk mångfald. Årets tre kandidater till Grand Travel Awards Ekoturismpris belyser just detta. Den 12 februari får en av dem ta emot priset i Stockholm.