Naturturismföretagen

Internationell paketering

Den 17 februari bjuder Tillväxtverket in till digitalt kunskapsseminarium för besöksnäringens aktörer. Under hösten 2020 har Tillväxtverket och Visit Sweden […]

Två nyheter från Tillväxtverket

Utveckla din kompetens inom internationell paketering. Mellan den 3-20 augusti kan småskaliga företag inom besöksnäringen ansöka om att delta i […]