Naturturismföretagen

Vägen till att bli ett NAV för hållbar naturturism – insikter och möjligheter 

Collage naturturismaktiviteter

Naturturism, där natur-, eko- och kulturturism ingår, är en mångfacetterad, bred och ung bransch, med potential. Naturturismföretagens kraftsamlingen ger många insikter och har stora möjligheter. Collagebild foton: Istock, Ulrica Dahlqvist.

Att vara ett starkt nationellt NAV för hållbar naturturism i svensk besöksnäring, främja kompetensutveckling och skapa ett robust nätverk. Det är dit Naturturismföretagen siktar.
– Vi har kommit en bra bit på väg och har samlat på oss en hel del insikter. Men det finns fortfarande mycket att arbeta vidare med, säger Margareta Grape, projektledare.

Sedan kraftsamlingens start, för drygt två år sedan, har föreningens och naturturismens positioner förflyttats framåt på flera sätt. 

– Vi får fler remissförfrågningar, önskemål om att delta i olika konferenser och nätverk. Fler följer oss och engagerar sig i våra sociala kanaler och vårt nyhetsbrev, och fler röster pratar om naturturism, säger Margareta Grape, projektledare för utvecklingsprojektet Nationellt NAV för hållbar turism, Naturturismföretagen.

Föreningen har också inlett flera betydelsefulla samarbeten i form av partnerskap.   
 
– Under de senaste åren har vi utvecklat kontakten med många regioner och destinationer. Det är viktigt eftersom dessa aktörer har den lokala förankringen och kännedomen om företagandet i sina respektive regioner.

Samtidigt har Naturturismföretagen genom projektet byggt upp en grund för den interna organisationen med tillhörande stödsystem, som möjliggör för en tillväxt och att arbeta kostnadseffektivt framåt. 

Inom utvecklingsprojektet finns tre särskilt utpekade insatsområden; att arbeta för att tydliggöra skillnaderna mellan naturturism och friluftsliv, kompetensutveckling samt kvalitetssäkring och långsiktig hållbarhet genom bland annat kvalitetsmärkningen Nature’s Best Sweden.

Kompetensutveckling kostar

– Vi har lanserat en kompetensplattform med fokus på platsoberoende digitala kurser. Vi har genom undersökningar fått en tydlig bild av vilka behov av kompetensutveckling som finns bland våra medlemsföretag och andra aktörer knutna till naturturism.

Det fortsatta arbetet handlar om att ta fram ett antal kompetensmoduler som är särskilt efterfrågade, bland annat kring paketreselagen, produktsäkerhet och olika beståndsdelar inom ekoturism som till exempel miljöplan, resmålsanalys och hållbarhetspolicy.

Margareta Grape, projektledare.
Margareta Grape, projektledare.

– Det finns en efterfrågan på kompetensutveckling men branschen består av många små företag med knappa resurser som genom åren haft möjlighet, genom olika stödinsatser, att utan kostnad få kompetensutveckling. Det har lett till att det idag är svårt att sälja utbildningar. Där har vi fortsättningsvis en utmaning att hitta en modell för att vidareutveckla och ta fram nya utbildningsmoduler utan finansiellt stöd, säger Margareta.

Kvalitetssäkrad ekoturism

Arbetet med att kvalitetssäkra Nature’s Best Sweden har så här långt i kraftsamlingen bland annat lett till att märkningens standarder erkänts av GSTC. Det har också utvecklats en utbildning i hållbar affärsutveckling där deltagandet varvas med gemensamma digitala träffar och eget arbete. Kursen möjliggör för företagen att sedan göra en ansökan för att få märkningen.

– Närmare tio nya företag har kvalitetsmärkts under kraftsamlingens gång och tack vare ett stärkt digitalt stöd har vi fler företag i processen. Vi har också utvecklat metoden för uppföljning och fortsatt förbättring för redan märkta företag. Bland annat genom framtagandet av Stegräknaren, ett SMS-system (Sustainability Management System) för att kunna mäta hållbarhet hos natur- och ekoturismföretag.

Hållbar naturturism med kvalitet

Insatsområdet med att tydliggöra skillnaderna mellan naturturism och friluftsliv innebär att ta ett brett grepp som omfattar flera olika delar. 

 – Naturturism är en ung bransch i Sverige. Skillnaden är att friluftsliv till största delen är gratis medan naturturism handlar om köpta tjänster där naturen är arenan. Begreppen blandas fortfarande ihop så vi behöver fortsätta trumma ut skillnaderna på olika sätt. 
 
En viktig del handlar om att tydliggöra just detta för myndigheter, verk och beslutsfattare för att lyfta företagens arbete och att de bidrar i form av attraktionskraft till ett område, skatteintäkter och sysselsättning. En annan del handlar om att arbeta för att professionalisera och kvalitetssäkra branschen.  

– Att ta fram en företagsförsäkring för mindre medlemsföretag, som ingår i medlemskapet, har varit en viktig del i det. Gäster hos ett av våra medlemsföretag ska känna sig trygga likväl som att andra företagare som samarbetar med våra medlemsföretag ska göra det.

Synas, höras och växa

En röd tråd genom kraftsamlingen, förutom arbetet med de olika insatsområdena, är att fortsätta berätta vad föreningen är, gör och nyttan av den, samt att ha stora öron och så många tentakler som möjligt ute runt om i landet och bland föreningens medlemmar. 
 
– En insikt är att vi fortfarande är ganska okända för många så vi behöver i olika sammanhang fortsätta berätta om föreningen och vad vi gör.  

I den i Sverige unga branschen naturturism, där kultur- och ekoturism ingår, finns många utmaningar men också stora möjligheter. Naturupplevelser är den viktigaste reseanledningen både för besökare från andra länder och för svensk, inhemsk turism. 

För Naturturismföretagen som branschförening är det viktigt att växa, det är också en del i det fortsatta arbetet med kraftsamlingen. 

– Potential finns då efterfrågan på naturbaserade upplevelser hela tiden ökar. Vårt arbete fortsätter framåt för att skapa fler incitament för företag att välja att bli medlem hos oss.  

Fler medlemmar och ett större nätverk ökar föreningens möjligheter att arbeta ännu mer aktivt med att förbättra förutsättningarna att bedriva naturturistisk verksamhet samt att stötta företagen, partners och aktörer som jobbar för att utveckla naturturism runt om i landet.  
 
– Det skulle självklart också ge föreningen en starkare röst gentemot beslutsfattare, myndigheter och intresseorganisationer för att fortsätta vår strävan mot att som samordnande NAV skapa funktionalitet kring hållbar naturturism inom svensk besöksnäring, säger Margareta Grape.  

.

Naturturismföretagen, Nationellt nav för hållbar turism, med finansiering från

Logotyper Jordbruksverket och Europeiska jordbruksfonden


Kategori

Taggar

Dela

Fler nyheter