Naturturismföretagen

Föreningen tar fram en kollektiv försäkring för mindre företag

Islandshästar med ryttare på fjäll.

Foto: Ofelas Islandshästar

Många småföretagare i natur-och ekoturismbranschen saknar försäkringsskydd – eller har ett försäkringsskydd som inte är anpassat för deras verksamheter. För att på ett bättre sätt säkerställa att små medlemsföretag är ordentligt försäkrade kommer vi att erbjuda ett kollektivt försäkringsskydd framöver. Vi upplever också att det är efterfrågat bland föreningens medlemmar.

Mer information:
Skräddarsytt försäkringskoncept för medlemmar
FAQ- försäkring

I olika sammanhang har föreningen fått signaler från nuvarande medlemmar och även icke medlemmar i branschen om ett försäkringsskydd anpassat för deras behov, verksamheter och plånbok.

– Vi får kontinuerligt frågor om försäkringsskydd. Det har också framkommit i den kartläggning bland företagare i vår bransch som vi gjort att flera saknar fullvärdigt försäkringsskydd. De är heller inte nöjda utifrån pris eller omfattning med sina nuvarande försäkringar, säger Camilla Jönsson, generalsekreterare Naturturismföretagen.

Med möjligheter till tillväxt ökar ansvar och säkerhetskrav

Hållbara naturupplevelser i Sveriges natur en av de starkaste reseanledningarna, enligt Visita.  

– Trots att majoriteten av natur- och ekoturismföretagen är riktigt små företag, med få eller inga anställda, så är det många som tar emot gäster från andra länder. Naturturism är också en av de delar inom turism som växer snabbast globalt. Ska du jobba mot internationella marknaden genom seriösa reseagenter är det ett krav på att du har ett fullgott försäkringsskydd, säger Camilla.

kvinna
Camilla Jönsson, generalsekreterare Naturturismföretagen

Under hösten och vintern har föreningen diskuterat alternativ och möjligheter med olika försäkringspartners och landat i ett samarbete med Söderberg & Partners.

 Vårt mål har varit att hitta ett kollektivt försäkringsskydd till en rimlig kostnad som taktar med branschens verksamheter och passar just för det mindre företaget. Som medlemsförening och branschorganisation är det ett naturligt steg att hjälpa företagen att skydda både sig själva och sina gäster. Det också ett viktigt steg för att professionalisera branschen, säger Camilla.

Åke Arén är senior försäkringsförmedlare SAK vid Söderberg & Partners.

– Alla företag har ett behov av en företagsförsäkring för sin verksamhet, oavsett storlek. En företagsförsäkring kan skydda verksamheten mot stora kostnader som en skada kan medföra och ger trygghet ifall något oförutsett skulle inträffa. Exempelvis, om man skulle bli skadeståndsskyldig eller hamna i en rättstvist, säger han.

Nedan är några viktiga delar i den företagsförsäkring som nu tagits fram.

*Verksamhetsansvar: I det fall någon riktar skadeståndsanspråk mot verksamheten.

*Rättsskydd: Täcker juridiska kostnader om man hamnar i tvist med leverantör, kund eller myndighet.

*Kundolycksfall: Täcker kostnader och lämnar ersättning vid invaliditet om någon deltagare skulle skada sig vid ett event eller under en äventyrsresa.

Skräddarsydd försäkringslösning ger rätt skydd till rätt premie

– Det finns ett brett utbud av företagsförsäkringar på marknaden och både omfattning och pris varierar kraftigt. Som försäkringsförmedlare tycker vi att det är viktigt att man tecknar rätt skydd till rätt premie utifrån den verksamhet som bedrivs, säger Åke Arén.  

En man
Åke Arén, Söderberg & Partners.

Enligt honom har små företag ofta endast möjlighet att teckna försäkringsbolagens färdigpaketerade verksamhetsförsäkringar. Dessa paket är framtagna för att passa en bred massa av små företag.

– Men långt ifrån alla har behov av den omfattning som ingår. Naturturismföretagens medlemmar bedriver nischade verksamheter och därför har Naturturismföretagen med hjälp av oss valt att handla upp en egen skräddarsydd försäkringslösning för medlemsföretagen, som syftar till att ta höjd för de risker som medlemmarna möter i sin vardag, säger Åke Arén.

–  Den kollektiva försäkringen vi har tagit fram tillsammans ger vad vi kan se också en kraftig besparing rent kostnadsmässigt för småföretagen. Företagen kommer sedan också att kunna komplettera sitt försäkringsskydd till ett bra pris och även stora företag kommer att få konkurrenskraftiga lösningar för sina försäkringar. Tillsammans sparar vi gigantiska summor för branschens företag samtidigt som vi säkrar en professionell basnivå i svensk naturturism, säger Camilla Jönsson.

Erbjudandet rullas ut

Under den andra halvan av det här året kommer den kollektiva försäkringen för föreningens befintliga medlemmar erbjudas. Det gäller kategorin mindre företag (med en omsättning under två miljoner kronor om året) samt för nya medlemmar i den kategorin.  

Föreningen arbetar också mot att från och med 2024 inkludera den kollektiva försäkringen i medlemskapet för samtliga medlemmar i kategorin mindre företag. Söderberg & Partners kommer dessutom att kunna hjälpa till att hitta företagslösningar för större medlemsföretag.

. . .

Naturturismföretagen Nationellt nav för hållbar turism,
med finansiering från

Logotyper Jordbruksverket och Europeiska jordbruksfonden

Kategori

Taggar

Dela

Fler nyheter