Naturturismföretagen

Förslag till principprogram mejslas fram

Porträtt Linda Vismer

Till årsmötet 2025 vill Naturturismföretagens styrelse lägga fram ett förslag om ett politiskt principprogram. Arbetet ska göras i flera steg med start med digitala medlemsträffar.

– De principer vi ska landa i ska vara till gagn för föreningens medlemmar och deras verksamhet. De ska också stödja oss som branschförening att hålla balansen i många av de komplexa frågor som att arbeta med naturturism innebär, säger Linda Vismer, ordförande i Naturturismföretagen.

Framtagandet av förslaget kommer att ske i flera steg. Under våren och hösten 2024 hålls tre digitala träffar där medlemmar, och partners, bjuds in att delta för att tillsammans identifiera stoffet till det som ska utmynna i principprogrammet. Och i november, i samband med årets branschträff Forum för naturturism, kommer det hållas en gemensam diskussion.

– Jag ser fram emot att tillsammans med medlemmarna utveckla föreningens arbete för att kunna påverka naturturismens förutsättningar och roll i samhället. Jag uppskattar verkligen deras engagemang i det här. Medlemmarnas kunskap, perspektiv och åsikter är ovärderligt för det arbete vi ska göra.

Tre digitala medlemsträffar med olika tema

Samtalen under de tre digitala träffarna kommer ske utifrån varsitt tema med en tillhörande sakfråga som exemplifierar och konkretiserar det övergripande området.  

Naturen som arena – det som påverkar hur naturen mår och fortsatt kan vara vår långsiktiga och välmående resurs, regler för vad vi får göra i svensk natur, hur den svenska naturen sköts. 
Exempel sakfråga: Vindkraft  

Hållbar turism – det som handlar om hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt och hur naturturism kan och ska bidra till det.
Exempel sakfråga: Levande landsbygd med klimatsmarta transporter  

Ansvarsfullt företagande – de förutsättningar och villkor som påverkar naturturismens möjligheter att existera, utvecklas och ta ansvar. 
Exempel sakfråga: Kris (pandemi, svinpest, skogsbrand etc) 

– Utifrån det här arbetet och beslut på årsmötet nästa år stakar medlemmarna ut riktningen och sätter ramarna för vad föreningen ska vila de sakpolitiska åsikterna på.

Är du medlem eller partner? – välkommen på digitala träffar

Läs mer och anmäl dig till träffarna (du väljer själv om du vill medverka på en eller flera av träffarna) >>

– Syftet är att medlemmarna beslutar om vilka principer som ska vara vägledande för vår förening när vi påverkar beslutsfattare, svarar på remisser eller är rådgivare till våra medlemmar. Utifrån principprogrammet kommer styrelsen kunna besluta om ”politiska papper” där vi kan formulera våra åsikter och vilka sakfrågor vi driver, till exempel rovdjursturism, strandskydd och svinpest, säger Linda Vismer.

Naturturismföretagen, Nationellt nav för hållbar turism
med finansiering från

Logotyper Jordbruksverket och Europeiska jordbruksfonden


Kategori

Taggar

Dela

Fler nyheter