Naturturismföretagen

Hampus och Hannes prisas för Hanö torskrev

Hampus Södergren Hannes Kideberg Deras foto 1920 1080

Hampus Södergren och Hannes Kindeberg är två driftiga och ansvarsfulla entreprenörer inom naturturism som samverkar med varandra, andra företagare, och med hänsyn till naturen och djurlivet. I deras gemensamma intressen lades grunden för projekt Hanö torskrev. De är årets mottagare av Mångfalds- och samverkanspriset till Staffan Svanbergs minne.

Hannes driver Fisky business, med Hanö hamnkrog och vandrarhemmet Hanö, tillsammans med sambon Sofia. Hampus rattar Hanö dyk och Ribbcharter, han är också Certifierad naturguide.

– Vi är väldigt glada över att fått ta emot Mångfalds- och samverkanspriset till Staffan Svanbergs minne. Tidigt insåg vi bredden i projektet och att det fanns många vinklar att arbeta utifrån. Flera av målen och arbetssätten går hand i hand och snabbt uppstod flera synergieffekter. Att gynna naturturism och destinationen Hanö står högt på listan och vi är väldigt glada över att just det uppmärksammas. 

Camilla Jonsson, Hampus Södergren Hannes Kindeberg
Camilla Jonsson, Generalsekreterare Naturturismföretagen, tillsammans med pristagarna Hampus Sodergren och Hannes Kindeberg.

Platsen Hannes och Hampus brinner för som också är utgångspunkten i verksamheterna de driver är Hanö, en ö i Hanöbukten omgiven av Östersjön. Sedan 2017 är det ett naturreservat med höga geologiska värden, variationsrik natur och en rik kulturhistoria.

Torsken blev en gemensam sak

2022 tog de tillsammans initiativet till projekt Hanö torskrev. Projektet går ut på att placera ut torskrev gjorda av spillprodukter från betongindustrin för att gynna att torsk och andra fiskar ska få en plats att växa sig stora och nå könsmognad för att kunna reproducera sig.

– Hannes hade under flera år följt projekt Fjordtorsk. När vi lärde känna varandra och tidigt upptäckte våra gemensamma intressen föreslog han att vi gemensamt skulle göra något liknande i vårt område. Vi inspirerades också av insatser i olika miljöer. Framför allt i våra rinnande vattendrag. Det ville vi applicera på havet, säger Hampus.

– Liknande projekt har gjorts på annat håll och vi såg att vi hade alla möjligheter att kunna göra samma sak. Sedan är det väl som det ofta är när man är företagare: man tar någonting som redan finns och försöker göra det på sitt eget vis, så bra som möjligt. För vår del var det nog att få med vetenskapen från början, som är den stora skillnaden från andra projekt, säger Hannes. 

Projekt Hanö torskrev

I förlängningen ska projektet bidra till att beståndet återhämtar sig. Lunds universitet och Marint kunskapscentrum följer projektet och ska så småningom redovisa ett resultat.

– Vi hoppas att det vetenskapligt ska kunna bevisas att artificiell bottenstruktur kan ha positiv inverkan på närliggande biotoper. Kan vi bevisa det kan idén skalas om och vi kan göra reell skillnad, säger Hannes.

Hanö torskrev
Hanö torskrev.

Hampus berättar att projektet utvecklats en hel del sedan starten.

– Det viktigaste samarbetet är idag är det vi har tillsammans med Marint centrum i Simrishamn och Lunds universitet. Det är viktigt för att vi ska kunna styrka att reven har en positiv effekt. Men vi vill också lyfta fram de lokala förmågor som bidragit med sin kunskap. Inte minst de som fiskat i området i alla år. De besitter en stor kunskap, säger han.

Hampus ser också att det viktigaste med projektet är att väcka intresse och sprida information.

– Vi hoppas att reven blir en tillflyktsort för torsk i området runt Hanö. Där de kan få ett utökat skydd och kunna spara energi. Förhoppningen är också att reven blir en fast position där man kan dokumentera torsk och på sikt lära sig mer om dem. Vi vill också att det här ska inspirera andra, om det så rör sig om att anlägga torskrev eller att välja rätt fisk i frysdisken, säger Hampus.

Motivering till Mångfaldspriset till Staffan Svanbergs minne 2023

Hampus Södergren, Hanö Dyk och Ribbcharter, och Hannes Kindeberg Fisky Business och Hanö Hamnkrog, för deras ansvarsfulla arbete med naturturism, kunskapsförmedling och naturskydd, som bidrar till bevarandet av den biologiska mångfalden.

Tips från pristagarna till andra naturturismföretagare

Om att arbeta med biologisk mångfald på platsen man är verksam

 • Analysera vad som behövs.
 • Se över vad du själv kan bidra med. 
 • Man kan inte göra allt själv men tillsammans kan man göra mycket.
 • Se till det som finns i er närhet och arbeta med att framhäva det. 
 • Arbetar man som guide så rekommenderar vi att göra insatser för att gynna det man guidar om och sedan inkludera det i sin guidning, det är väldigt uppskattat

Om att samverka med andra i sin geografiska närhet

 • Var inte rädd för att tala med andra men ta dig tid även att lyssna.
 • Våga köra på det du tror på.
 • Var ärlig mot dig själv när saker inte fungerar, och satsa på det som fungerar. 
 • Hitta gemensamma intressen och arbeta mot samma mål.
 • Skapa en gemensam bild av hur ni vill att platsen ska framställas och arbeta tillsammans mot den.
 • Var och en bidrar med sitt och gör det den är bäst på.
 • Hampus ger ett exempel: ” Jag kan inte laga mat och har heller inga sängar. Det har Hannes. Men han kan inte köra båt. Tillsammans kan vi erbjuda boende, mat och aktiviteter.

SMS
Dykare vid torskrev i Blekinge

Text: Ulrica Dahlqvist, Naturturismföretagen.

Kategori

Taggar

Dela

Fler nyheter