Naturturismföretagen

Inspiration och utveckling på årets branschträff

vald 20201201 161949 scaled 1

Forum för naturturism är mötesplatsen för företagare verksamma inom natur- och ekoturism. I november är det dags för årets branschträff, på plats i Lycksele eller digitalt. Klustersamarbeten, klimatets påverkan på naturturismen samt transport och tillgänglighet i landsbygden är några exempel ur programmet.

Forum för naturturism är den enda nationella mötesplatsen för företagare som verkar inom natur- och ekoturism. Forum öppnar möjligheter att träffa kollegor i branschen för att utbyta erfarenheter, utvecklas och ta del av nya kunskaper.

– Utifrån min egen erfarenhet som småföretagare så har man inte många kollegor så det är värdefullt att träffa, prata och utbyta tankar med andra i branschen, säger Cecilia Henrikson, projektledare för Forum och företagare inom naturturism.

Tema och program

Årets tema är Social hållbarhet i landsbygden. Det handlar om tillgänglighet, hållbar utveckling för företagande på landsbygden och om att se möjligheterna i en föränderlig värld.

– Det finns så många exempel genom åren på hur företagare i glesbygd är jätteviktiga för att bygderna ska leva och utvecklas. Ett av flera goda exempel är hur man arbetat med aktivitets- och äventyrscentret Ösjönäs i Tivedens Nationalpark. Jessica Sannö som driver företaget är en av talarna på Forum, säger Cecilia.

Torbjörn Backlund, Ramsvik stugby och camping, är också en av talarna. Han kommer bland annat ge konkreta exempel på hur det sociala hållbarhetsarbetet i form av lokala samarbeten kan stärka den ekonomiska hållbarheten.

Porträtt Cecilia Henrikson,
Cecilia Henrikson, Forum för naturturism.

– Vi har satt ihop ett program med bredd med allt från sådant som är bra för företaget, för företagaren, mikrodestinationen och klustersamarbeten, säger Cecilia.

Mer information om programmet och tider finns här.

Besöksnäring och samhällsutveckling

Naturturismföretagen arrangerar Forum i samarbete med Region Västerbotten och med stöd från Tillväxtverket. Regionen har satt temat.

– Det är väldigt roligt att årets forum förläggs till Västerbotten. Temat kommer från att retoriken kring besöksnäringen ändrades under pandemin och i och med den akuta situationen för näringen öppnades ögon för hur betydelsefull den är för samhället. Man började prata om besöksnäringen som en del av samhällsutvecklingen. De utlysningar som kom från Tillväxtverket poängterade vikten av ett en utveckling av besöksnäringen även ska komma de som bor på platsen till nytta, säger Sirpa Kärki, strateg i hållbar turism, Region Västerbotten.

Sipra Kärki. Region Västerbotten är samarbetspartner i årets branschträff
Sipra Kärki, Region Västerbotten.

Sedan 2016 har regionen arbetat utifrån globala kriterierna för GSTC, Global Sustainable Tourism Council, temat för Forum bygger på dessa kriterier.

–  Det handlar i korthet om att de verksamheter som etablerar ska sträva efter att minimera negativ påverkan för de som bor på orten och maximera nyttan. En verksamhet som inte tar hänsyn till den lokala utvecklingen, lokalbefolkningen och platsens natur- och kulturarv är inte hållbar. Vi ser dock att i landsbygden kan turism bidra till många positiva effekter alltifrån arbetstillfällen till ökad service, säger Sirpa Kärki.

Delta på plats eller digitalt

Forum för naturturism, som äger rum 15–16 november, är en hybrid mötesplats. För den som vill medverka fysiskt så är det Hotell Lappland i Lycksele som gäller, och annars digital medverkan.

– Det är alltid trevligt att träffas fysiskt, och just det har det ju varit lite begränsade möjligheter till de senaste åren. Men ur ett hållbarhetsperspektiv, både med tanke på resa, tid och miljö, så är det viktigt att erbjuda digital medverkan också. Nytt för i år är dessutom tre kortseminarier inför Forum och på samma tema, de är endast digitala, säger Cecilia Henrikson.

Anmälan till Forum för naturturism 2022.

Anmälan till kortseminarierna, Pepp och prepp. Om du är anmäld till Forum behöver du inte anmäla dig till kortseminarierna

Forum för naturturism, med stöd och i samarbete med:

Logotyp Tillväxtverket        Logotyp Region Västerbotten

Kategori

Taggar

Dela

Fler nyheter