Naturturismföretagen

Mörrumsån – Mycket mer än fantastiskt sportfiske

personal 19 scaled

Efter att ha tilldelats 2018 års stora Ekoturismpris satsar nu Mörrums Kronolaxfiske på att förstärka sitt natur- och kulturvårdsarbete ytterligare.

För att förbättra den biologiska mångfalden lägger Mörrums Kronolaxfiske varje år stora resurser på att tillsammans med Länsstyrelsen återställa den mänskliga påverkan som i närmare 100 år gjorts på Mörrumsån. Nu ska vattenkraftverket i Marieberg rivas ut och öppna upp för ytterligare lek- och uppväxtområden för lax och öring.

– Hållbarhet efterfrågas i allt större utsträckning både när det gäller själva aktiviteten men även på boende och hur man tar sig till oss, säger Ida-Maria Rigoll som är platschef på Mörrums Kronolaxfiske. Allt fler gäster letar aktivt efter kvalitetsstämplar och är bekanta med Nature’s Best Sweden. Vår nya vision är att vi ska ”leverera hållbara naturupplevelser vid Sveriges vackraste fiskevatten”.

Många som kommer till Mörrumsån vill bara sitta och njuta vid vattnet. Längs ån finns flera naturreservat och hela ån är ett Natura 2000-område. ”Laxaleden” är en populär, tre mil lång vandringsled med Mörrumsån som huvudtema.
– Kvalitetsmärkt ekoturism är för oss den enda rätta vägen att gå. Nu jobbar vi på att utveckla både guidning, vandrarhem och naturcamping.

Varje år kommer fiskare från hela världen till Mörrumsån för att fiska lax och havsöring. Besökarna beräknas varje år tillföra närmare 100 miljoner kronor i omsättning och mer än femtio arbetstillfällen i det lokala näringslivet.

Kicki Lind

 

Mörrums Kronolaxfiske är kvalitetsmärkt Nature’s Best Sweden, se mer om det här >

Läs en mer utförlig artikel om Mörrums Kronolaxfiske som inspiration på Nature’s Best Swedens webbplats > 

Mörrums Kronolaxfiske tilldelas Grand Travel Awards Ekoturismpris 2018 >

 

……

FAKTA Mörrums Kronolaxfiske – Mörrum

Vision: Att leverera hållbara naturupplevelser vid Sveriges vackraste fiskevatten

Vilka står bakom företaget/ägare: Sveaskog

Verksamhetsinriktning: Fiske/naturupplevelser

Startår: 1941

Omsättning 2017: 8,5 miljoner kr

Resultat 2017: – 400 000 kr

Antal anställda: 9

 

Kategori

Taggar

Dela

Fler nyheter