Naturturismföretagen

Nature´s Best Sweden – en globalt erkänd kvalitetsmärkning

gstc 2 konferens antalya 2023 1920 1080 bild naturturismforetagen

Anna-Lena Wallin Naturturismföretagens ledamot på plats i Antalya, Turkiet, i samband med Global Sustainable Tourism Councils årliga konferens i maj 2023. Där berättade hon om kvalitetsmärkningen Naturés Best samt om Destination Järvsö, där hon är destinationsutvecklare.

Nature´s Best Sweden har erkänts enligt Global Sustainable Tourism Councils standard för natur- och kulturupplevelser enligt de internationella kriterierna för hållbar turism.
– Det är en viktig milstolpe för märkningen som ger ökat förtroende bland konsumenter, naturturismföretag och andra intressenter som söker efter hållbara alternativ, säger Pär Innala, ansvarig Nature´s Best.

Erkännandet innebär att kvalitetsmärkningen genomgått en noggrann granskning av GSTC:s experter för att säkerställa att den uppfyller organisationens globala standarder.

– Det är en viktig kvalitetsstämpel som innebär att Nature´s Best Sweden nu sällar sig till en skara namntunga hållbarhetssystem som Earthcheck, Green Key och Ecotourism Australia, för att nämna några, säger Pär Innala.

Kvalitetsmärkningen Nature´s Best, som Naturturismföretagen är huvudman för, har under de dryga 20 år den funnits alltid varit ett gediget system för naturturismföretag att kvalitetssäkra sin verksamhet. Detta med utgångspunkt från märkningens sex grundprinciper samt tematiska kriterier beroende på vilka slags natur- och kulturupplevelser som ett företag bedriver.

–  Efter att GSTC lanserades 2008 har vi följt utvecklingen av den globala standarden för att under den senaste revisionen linjera Nature’s Bests kriterier med GSTC:s. säger Pär.

Uppföljning och mätning av hållbarhetsutveckling

Pusselbiten som har saknas för att märkningen ska bli erkänd har varit ett konkret verktyg för uppföljning för att över tid utvärdera och mäta märkta företags utveckling inom hållbarhetsarbetet.

Ett sådan verktyg, ett så kallat – Sustainable Manegment System, SMS – har nu tagits fram genom föreningens utvecklingsprojekt Hållbara aktörer i svensk naturturism. Verktyget går under namnet Stegräknaren.

– Från och med nu finns verktyget till hands för redan Nature´s Best-märkta företag och för de som påbörjar processen, säger Pär Innala.

–  Att Nature´s Best är erkänd i sin helhet av GSTC är fantastiskt. Märkningen har sedan revisionen helt legat i linje med de globala målen och med det nya verktyget för löpande uppföljning har vi i Sverige nu ett unikt verktyg för att säkra att naturturismen utvecklas hållbart i landet, säger Camilla Jönsson, generalsekreterare Naturturismföretagen.

Camilla ser det också som en fördel att branschen samlat får tillgång till ett internationellt nätverk med enda fokus att arbeta för hållbar utveckling av besöksnäringen.

– 2024 är Sverige värd för den globala GSTC-konferensen och det är en central pusselbit i svensk besöksnäringsutveckling, säger hon.

I och med erkännandet är nu också Naturturismföretagen som förening medlem i GSTC.

– Att vara medlem är ett självklart steg för föreningen eftersom vårt syfte är att verka för en hållbar utveckling bland svenska företag inom naturturism, säger Camilla Jönsson.

Logotyp GSTC

FAKTA: Global Sustainable Tourism Council

GSTC är en oberoende och neutral organisation, som tillsammans med sina medlemmar runt om i världen strävar efter att uppnå bästa praxis inom hållbar turism.

Organisationen upprättar och förvaltar globala standarder för hållbart resande och turism, enligt ett antal kriterier. Dessa baseras på fyra grundpelare som är hållbar förvaltning, socioekonomiska effekter, kulturella effekter och miljöpåverkan.

GSTC:s vision är att turismen ska uppfylla sin potential som ett medel för sociala, kulturella och ekonomiska fördelar samtidigt som den tar bort och undviker negativa effekter när det gäller miljömässig och social påverkan.

Text: Ulrica Dahlqvist, Naturturismföretagen

. . .

Naturturismföretagen Nationellt nav för hållbar turism,
med finansiering från

Logotyper Jordbruksverket och Europeiska jordbruksfonden

Kategori

Taggar

Dela

Fler nyheter