Naturturismföretagen

Naturturism får egen gymnasieinriktning

1

I december beslutade regeringen att naturturism får en egen inriktning inom gymnasieskolans naturbruksprogram. Ett efterlängtat beslut, en tung pusselbit i professionaliseringen av branschen och en tydlig fingervisning om att naturturism spelar en viktig roll för den framtida utvecklingen av svensk landsbygd. 

Naturturismföretagen har länge varit engagerade i utbildningsfrågor som rör branschen, genom deltagande i Skolverkets programråd och i Naturturismens Yrkesnämnd. Beslutet om en egen inriktning för naturturismen är efterlängtat och har varit något föreningen, tillsammans med flera andra arbetat för.  

”Regeringens beslut är en viktig signal till branschen om att vi är viktiga och har ett stort värde för sysselsättningen”, säger Anders Johansson som är ansvarig för utbildningsfrågor hos Naturturismföretagen. 

Både elever och arbetsgivare har uppfattat dagens naturbruksprogram som otydligt. Variationen mellan skolorna kan vara stor, och en större likvärdighet har varit önskad från många håll. Med en egen inriktning och med naturturism som eget ämne blir utbildningen sannolikt mer relevant för Sveriges naturturismföretag. 

Detaljerna för programmets innehåll är för närvarande ute på remiss och förändringarna träder i kraft från hösten 2021, som blir starten på det första läsåret inom den nya inriktningen.  

”För naturturismens del betyder det att vi på sikt får fler utbildade guider med en bra kompetensbas för att möta gäster och att utveckla branschen. En del av naturbruksgymnasierna kommer redan från start också att erbjuda eleverna att gå upp för examination enligt den nationella naturguidescertifieringen, vilket visar än tydligare för en potentiell arbetsgivare vilken kompetens en examinerad gymnasieelev har”, säger Anders Johansson. 

Läs mer om certifiering naturguide https://naturturismforetagen.se/certifiering-naturguide/

Läs mer på Skolverkets hemsida: https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/regeringsuppdrag-och-remisser/skolverkets-remisser/remisser/2019-12-18-revidering-av-gymnasieskolans-yrkesprogram

Vill du veta mer så maila anders.johansson@naturturismforetagen.se

Kategori

Taggar

Dela

Fler nyheter

1

Naturturism får egen gymnasieinriktning

I december beslutade regeringen att naturturism får en egen inriktning inom gymnasieskolans naturbruksprogram. Ett efterlängtat beslut, en tung pusselbit i