Naturturismföretagen

Nordiskt intresse för Nature’s Best

screenshot 2021 06 09 at 150156

Den 9 juni stod InterregNord-projektet GRUDE som värd för webinaret ”Sustainable Tourism Certificates”. Naturturismföretagen medverkade vid mötet tillsammans med deltagare från hela Norden och fick möjligheten att tillsammans med andra hållbarhetsinitiativ från våra nordiska grannländer, presentera Sveriges enda hållbarhetsmärkning för naturbaserade upplevelser Nature´s Best.

Syftet med mötet var att stärka gränsöverskridande nätverk, samarbeten och intressegrupper över landsgränserna. Det är också viktigt att öka kunskapen om olika hållbara certifieringar och kvalitetsmärkningar i Sverige, Norge och Finland för att påverka och inspirera till hållbar turism och grön ekonomi.

–Besöksnäringen är så närvarande i hela projektområdet för GRUDE – Green Rural Economy och därför har det varit relevant för oss att på olika sätt ta upp relaterade teman. Certifieringar för hållbar turism är ett högaktuellt ämne när omvärlden, branschen och resenärerna ställer allt högre krav på hållbarhet och spårbarhet. Säger Amanda Mannervik, Projektledare GRUDE och fortsätter

Med det här eventet vi ville skapa en brygga mellan länderna för att ge en bättre bild av hur nuläge och framtid ser ut inom hållbar turism – och såklart skapa nätverksmöjligheter för deltagarna. Hållbar arktisk turism var också temat på vår senaste Greennovation Camp som gavs i maj i år och där blev det många intressanta diskussioner om hur man kan organisera turismen på ett sätt som tillför något till och inte bara tar och tär på det lokala.

Nature’s Best var inbjudna att presentera på denna nordiska plattform tillsammans med Visit Lyngenfjord, Sustainable Destination från Norge och Posio, Sustainable Travel Finland.

Vi delade med oss om hur vi arbetar med hållbarhet och natur- och kulturturismutveckling på alla nivåer från enskilda företag till företagskluster och även om samarbetet med region Västerbotten och hur vi båda fokuserar på att anpassa hållbarhetsarbetet till GSTCs (Global Sustainable Tourism Council) kriterier.

Mer om GRUDE >>

Kategori

Taggar

Dela

Fler nyheter

screenshot 2021 06 09 at 150156

Nordiskt intresse för Nature’s Best

Den 9 juni stod InterregNord-projektet GRUDE som värd för webinaret ”Sustainable Tourism Certificates”. Naturturismföretagen medverkade vid mötet tillsammans med deltagare