Naturturismföretagen

Skogsutredningen är färdig – nu krävs modiga politiker

dsc00816 scaled e1611219970431

Skogsutredningen väcker starka känslor i alla läger men den lyfter också fram naturturismens potential för landsbygdsutveckling. Naturturism lyfts också fram som en anledning att skydda skog. – Utredarna har varit modiga och kompetenta i fråga om detta, säger entreprenören Jessica Sannö. Nu krävs det modiga politiker också.

Med ett unikt läge i Tivedens nationalpark erbjuder Jessica och Klas Sannö vandring, ridning, paddling, klättring och ”bara vara”. Deras anläggning Ösjönäs är öppen från påsk till halloween.
– Den skyddade naturen är dragplåstret och kärnan i vår verksamhet, säger Jessica. Vi är väldigt berörda av regeringens politik om hur man får och ska bedriva verksamhet i skyddad natur. Det finns väldigt lite formellt skyddad natur i Sverige. Det är inte bara mer natur som måste skyddas utan också den med högst naturvärden och alla typer natur.

Utöver nationalparken så finns i Tiveden också en hyggesfri zon som är större än hela nationalparken. Där prövar Sveaskog mer besöksvänliga skogsbruksmetoder. Hur upplever människor en gallring? Hur går det att bedriva naturturism i ett anpassat skogsbrukslandskap? Det hör till det som ska utvärderas.

“Tidigare har det till exempel talats om friluftsliv för folkhälsan och vikten av stadsnära skogar. Den här utredningen lyfter fram naturturismens potential för att hela landet ska kunna leva och det är nytt.”

– En enda företagare skapar ingen destination, säger Jessica. Vi behöver alla få tillhöra en hållbar bygd med barnomsorg med mera. Enda sättet att få en bygd att överleva är att göra den attraktiv att bo och leva i. Då blir den också fin att besöka. I upplevelserna vi säljer så är berättelsen som vi ger besökaren väldigt viktig. Jag får anpassa min berättelse beroende på vilket landskap vi rör oss i, om det är gammelskog eller en skog där människan verkat småskaligt länge eller en skog där det förekommit storskaligt skogsbruk. Det finns mycket att berätta även i de gamla brukade skogarna. Men i ett trakthyggeslandskap är det omöjligt att bedriva verksamhet och få folk att bo kvar/flytta till. Alla som vill bo på landsbygden gör det för att de tycker om att vara i naturen.

Trycket på att hitta naturupplevelser i Sverige är enormt och har ökat markant under pandemin.
– Tidigare har det till exempel talats om friluftsliv för folkhälsan och vikten av stadsnära skogar. Den här utredningen lyfter fram naturturismens potential för att hela landet ska kunna leva och det är nytt. Det skapar möjligheter för näringslivsutveckling och öppnar upp för en mer differentierad markanvändning inom skyddade områden så länge det inte hotar de naturvärden man vill skydda. Skyddsvärd skog ska vara en möjlighet – inte en begränsning – både för lokalsamhället och markägaren själv säger utredningen.

Äganderätt, markanvändning, skyddsformer och naturvård i skog är ämnen som väcker starka känslor. Konflikten mellan produktionsmål och miljömål i svensk skogspolitik har pågått länge.

– Det är ett polariserande ämne, säger Jessica. Alla är ju arga. Debatten leder lätt tillbaka till skyttegravarna istället för att mötas och hitta ett helhetstänk. Som naturturismföretagare kanske vi kan visa vägen mot ett bredare sätt att se på de här svåra frågorna.

Flera av förslagen i skogsutredningen skulle kunna bli bra politik för naturturismen, besöksnäringen och landsbygdsutvecklingen i Sverige. Bland annat föreslås att fler nationalparker bildas och att mycket fjällnära skog skyddas.
– Det vore sorgligt om detta gedigna arbete bara hamnar i en byrålåda, säger Jessica. Många utredningar gör ju det. Nu krävs det modiga politiker som med öppna sinnen gör något bra av det här. Det blir en spännande vår.

 

Läs mer

 

Kategori

Taggar

Dela

Fler nyheter