Naturturismföretagen

Unik samverkan på Kullaberg

bild 20150122150937 1

Runt naturum Kullaberg i nordvästra Skåne samverkar länsstyrelsen bland annat med Kullabergsguiderna. En öppen upphandling och ett samarbetsavtal har skapat ömsesidig nytta, gagnat besökare och natur, och bidragit till jobb och lokala intäkter. Ett unikt och premierat samspel vars erfarenheter nu bör spridas i hela Sverige.

MED NÄRMARE EN halv miljon besökare är Kullaberg ett populärt resmål. Naturum Kullaberg, granne med Kullens fyr längst ut på spetsen vid inloppet till Öresund, är med sina 140 000 besökare även ett av Sveriges mest besökta naturum. Här, där havets vågor möter dramatiska klippor, har ett unikt samarbete växt fram under de senaste åren.
– I början trevade vi en aning kring rollfördelning. Inledningsvis gjorde länsstyrelsens egen personal en del av de guidningarna, som idag sköts av olika guideföretag. Vi blev faktiskt uppmanade av Naturvårdsverket att fundera ett varv extra kring detta, för att inte i konkurrera med de lokala naturturismföretag som erbjuder professionella tjänster och med bonuseffekten att lokala jobb skapas, berättar Daniel Åberg, som är platschef för Kullabergs naturreservat och initiativtagare till de senaste årens samverkan.

 

– FÖR ETT PAR år sedan valde vi att formalisera arbetet genom en öppen upphandling och ett särskilt samarbetsavtal. Idag är därför delar av Kullabergsguidernas verksamhet en del vårt utbud, vilket bland annat innebär att besökarna som följer med på deras tumlarsafari ingår i vårt årliga underlag till Naturvårdsverket. På så vis bidrar Kullabergsguiderna till att vårt naturum får mer resurser, samtidigt som vi har tillgång till ett professionellt guideföretag utan någon extra kostnad. Dessutom är Kullabergs naturum ofta startplats för deras verksamhet, och våra utställningar, akvarier och övrigt utbud blir då en naturlig del i deras arrangemang.

I HÖSTAS PREMIERADE Naturvårdsverket verksamheten på Kullaberg med utmärkelsen Årets naturum. I motiveringen lyfts satsningarna på barn och ungdom särskilt fram, medan undervattensguidningar och tumlarsafari nämns som exempel på innovativa och spännande aktiviteter som bidrar till att sprida kunskap om naturen. Ett så nära samarbetet mellan offentlig förvaltning och en lokal arrangör är unikt i Sverige. Naturguidningar sker ofta i länsstyrelsens egen regi eller när ett guideföretag anlitas som underentreprenör. I båda fallen är prislappen nästan alltid subventionerad med skattemedel, vilket riskerar att bidra till en skev prissättning av kommersiella naturguidningar.

– FÖR OSS SOM lever på naturguidningar är det viktigt att konkurrensen inte snedvrids genom offentliga medel. Sådana satsningar gynnar bara enskilda arrangörer. Dessutom bidrar det till uppfattningen om att värdet på ett par timmars naturguidning är värt max en hundralapp, samtidigt som inträdet till Melodifestivalen kan kosta upp till tusen kronor, förklarar Fredrik Albihn, en av guiderna bakom Kullabergsguiderna.
– Vi tycker istället att varje skattekrona ska satsas på de som inte kan betala för en guidning, som skolbarn, arbetslösa eller nya svenskar. Där gör pengarna mera nytta, och utan att skada den verksamhet som vi professionella arrangörer bedriver.

VID SIDAN OM samarbetet kring naturum Kullaberg, genomförs dessutom årliga informations- och samrådsmöten för de som är verksamma på Kullaberg eller i några andra av Kullahalvöns 14 naturreservat.

– Över 50, ibland upp mot hundra personer, samlas från olika företag, föreningar, grannbyar och samfälligheter när vi informerar om framtidsplaner och vad som behöver förbättras. Det senare kan gälla sophantering eller leder som behöver röjas. Dessutom får olika aktörer som naturturismföretag möjlighet att presentera sig, och spontant vid sidan om uppstår informella samtal mellan exempelvis cyklister och ryttare om hur de ska samsas på en gemensam led. I många fall löser också företag, föreningar och privatpersoner dessa potentiella konflikter på egen hand. Det räcker med att vi har skapat ett forum för dialog.

EFTER DE SENASTE årens framgångar med besöksrekord, uppmärksammade tumlarsafaris och fungerande rollfördelning vill Daniel Åberg ta ytterligare några steg. Nu diskuteras om naturum kan axla en roll som en sorts naturturistbyrå där besökaren kan boka boende och få tips om var man äter, hyr cyklar eller följer med på någon aktivitet.

– Vi som förvaltar skyddad natur i Sverige vill bidra till hållbar turism och friluftsliv. Vi önskar också att besökaren stannar flera dagar och får möjlighet att upptäcka mer.

Nätverket runt naturum består av flera olika företag, som Birdwave som ordnar fågelskådning för Kullabergs besökare. / Foto: Johan Hammar
– Detta är ingen enkel uppgift för en offentlig aktör som en länsstyrelse. Vilka företag ska rekommenderas? Ska krav ställas på hållbarhet och kvalitet? I så fall hur? Knepiga utmaningar, men vi funderar på om våra årliga informationsmöten plus en enkel avgift kan bidra till att vaska fram de hotell, restauranger och aktivitetsföretag som en naturintresserad besökare bör tipsas om. Seriösa märkningar som Naturens Bästa bör ge en gräddfil, då dessa företag i praktiken visat att de vill satsa på en hållbar, lokalt förankrad och högkvalitativ naturturism. Det som brukar kallas ekoturism, säger Daniel Åberg och avslutar sitt resonemang med följande fundering.
– Vi som förvaltar skyddad natur i Sverige vill bidra till hållbar turism och friluftsliv. Vi önskar också att besökaren stannar flera dagar och får möjlighet att upptäcka mer. Dessutom är vi beroende av bygden och vill stärka de krafter som satsar på lokalt boende, traktens mathantverk och producenter av bland annat ekologiskt odlade råvaror. Ur det perspektivet bör rimligen ett reservat och ett naturum vara delar i traktens besöksnäring. Vi kan och bör bidra till sysselsättning och lokal utveckling. Något som i sin tur medverkar till en starkare förankring av naturskyddet bland de människor som lever i och runt skyddade områden.

 

Länkar:

Naturum Kullaberg

Kullabergsguiderna

Kategori

Taggar

Dela

Fler nyheter

bild 20150122150937 1

Unik samverkan på Kullaberg

Runt naturum Kullaberg i nordvästra Skåne samverkar länsstyrelsen bland annat med Kullabergsguiderna. En öppen upphandling och ett samarbetsavtal har skapat